Wat doet het TIP

Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, familiale moeilijkheden, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit.

Consultancy

Organisaties en instanties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Onderzoek

Lopende toolsontwikkeling waarbij het TIP betrokken is:

 • Het TIP schrijft in opdracht van de Vlaamse Overheid een startnota met betrekking tot “Het meten van genderidentiteit in algemene en doelgroep specifieke kwantitatieve studies”. Met deze startnota beoogt het TIP de best practices omtrent het bevragen van genderidentiteit zowel binnen het Vlaamse (bevolkings)onderzoekslandschap als daar buiten te bundelen, de bestaande noden hierover te onderscheiden en concrete aanbevelingen hieromtrent te doen.
  Deze startnota dient als aanzet om in de toekomst concreet op een kwalitatieve, inclusieve en respectvolle manier data te verzamelen met betrekking tot genderidentiteit en genderdiversiteit. Met hierbij voldoende aandacht voor zij die zich buiten de conventionele mannelijke en vrouwelijke hokjes identificeren. Tenslotte is het belangrijk dat de aanbevelingen uit de startnota in de toekomst kunnen worden geïmplementeerd in zowel algemeen bevolkingsonderzoek als in doelgroep specifieke surveys, en zal zij hiertoe ook concrete handvaten aanreiken.
 • Het TIP ontwikkelt in samenwerking met  Cavaria en het VLESP een suicidepreventieproject, enerzijds gericht op transpersonen, en anderzijds gericht op ouders met een gendervariant kind (2018-2019).

Afgelopen onderzoek waarbij het TIP betrokken was:

 • Onderzoek naar de levenskwaliteit bij transgender jongeren (12-24jaar): in opdracht van  Gelijke Kansen Vlaanderen voert het TIP in samenwerking met het kinder- en jongerengenderteam (UZGent) een onderzoek uit naar de leefsituatie en noden van transgender jongeren en hun ouders. Hierbij worden zowel heel wat bestaande data ontsloten voor deze leeftijdsgroep en wordt er tevens via diepte-interviews met jongeren en met ouders in kaart gebracht welke noden zij ervaren.
 • Elke relatie telt: onderzoek naar intieme partnerrelaties, in samenwerking met  UGent (prof. dr. Alexis Dewaele, prof. dr. Mieke Van houtte en prof. dr. Ann Buysse). Het TIP hielp om deze vragenlijst inclusief te maken voor transpersonen. De inzichten zullen ons helpen om te kunnen detecteren tegen welke uitdagingen koppels botsen en welke factoren daar een rol in spelen.
 • Onderzoek naar de leefsituatie van transgender personen in België (2017): in opdracht van  het Instituut voor de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen onderzocht het TIP de actuele uitdagingen, leefsituaties en discriminaties van transpersonen in België. Dit onderzoek is een follow-up onderzoek ten aanzien van  het onderzoek van 10 jaar geleden (PDF), en wil nagaan in welke mate er 10 jaar later andere ervaringen worden opgetekend. Het onderzoek werd gepresenteerd op een studiedag op 4 december 2018. De rapporten zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en het Engels.
 • Behoefteanalyse naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van stad Gent (2017) in opdracht van de stad Gent. Dit onderzoek informeerde de stad Gent op welke verschillende beleidsdomeinen zij ondersteunende acties voor transpersonen in hun beleid kan integreren. Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent de brochure ‘Hij/Zij voorbij’ uit.
 • Seksuele gezondheid onder transgendersekswerkers (2017) in samenwerking met Ghapro vzw onderzocht het TIP welke gezondheidsrisico’s transgendersekswerkers in het Antwerpse Schipperskwartier lopen, en welke noden zij hebben.
 • Onderzoek naar risicofactoren en beschermende factoren voor zelfmoordgedachten en -pogingen bij Vlaamse holebi’s en transgenderpersonen (2016), in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum suïcidepreventie, prof. dr. Gwendolyn Portzky en Eva Dumon, en studenten Jana Missiaen en  Heiderike Seynaeve (zij wonnen de scriptieprijs  DiverGent 2016 van de Stad Gent voor hun scriptie). Dit onderzoek leidde onder andere tot de beslissing van de Vlaamse Overheid tot het opzetten van een suïcidepreventieproject specifiek gericht op holebi’s en transgenderpersonen.
 • Onderzoek naar het welzijn van kinderen wanneer een ouder in transitie gaat, en het effect op de relatie, in samenwerking met prof Dimitri Mortelmans en dr. Myrte Dierkx (UAntwerpen). Dit onderzoek voedde voor een groot deel het project partnerzorg

Tools die we ontwikkelden in samenwerking met verschillende overheden en die voortvloeien uit onderzoeksbevindingen: