Wie is het TIP

Het Transgender Infopunt (TIP) werd opgestart als pilootproject door het diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender, prof. dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het Transgender Infopunt, prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema, en waar men een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt.

Joz is als deeltijdse coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van het TIP, en is aanspreekpunt voor pers, andere organisaties, onderzoek en beleid.

De permanentie van het Transgender Infopunt wordt verzorgd door Eline Vermeulen (donderdag & vrijdag) en Melanie Verbeke (dinsdag & woensdag). Naast onthaalmedewerker is Melanie ook coördinator familieondersteuning. Sinds 2019 is Melanie liaisonfiguur tussen het TIP en het CAW, waarbij ze ervoor zorgt dat het transgenderthema wordt opgenomen binnen de CAW-werking.

De afgelopen jaren vervoegden ook enkele projectmedewerkers het TIP-team. Zo werd Judith Van Schuylenbergh sinds 2016 op verschillende projecten ingezet met thema’s zoals suïcidepreventie, sekswerk en zorg bij transgender personen.