Wie is het TIP

Het Transgender Infopunt (TIP) werd opgestart als pilootproject door endocrinoloog prof. dr. Guy T’Sjoen en psycholoog-socioloog prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen, en waar u een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt. Het succes van het TIP toonde zich al gauw in de vele telefoons, mails en bezoekjes.

Door een toename in het subsidiebudget werd het vanaf oktober 2015 mogelijk een tweede medewerkster in dienst te nemen, met name socioloog-seksuoloog Melanie Verbeke. Samen met Joz, zorgt Melanie voor de permanentie op het TIP, en beantwoordt zij graag al jouw vragen. Melanie is tevens de aanspreekpersoon voor het partnerproject.

Waarom is het TIP te vinden op het UZ Gent?

Om de continuïteit en kwaliteit van de informatieverstrekking te garanderen, werd het Infopunt van bij aanvang gehuisvest in het Centrum voor Seksuologie en Gender aan het UZ Gent. Het ziekenhuis heeft ruim 30 jaar expertise in transgenderzorg en geniet op dat vlak een uitstekende reputatie. Met het oog op het bewaken van de neutraliteit, heeft het TIP echter géén toegang tot medische dossiers op het UZ Gent of tot de agenda van de artsen, noch zijn we aanwezig op besprekingen van cliënten op het genderteam. Kortom: er is geen inmenging in of kennis over de lopende behandelingen. Wél wonen we de vergaderingen van het genderteam bij voor de algemene punten om de informatie en communicatie tussen hulpvragers en hulpverleners te bevorderen, en een vinger aan de pols te houden voor wat betreft de nieuwe medische en beleidsmatige ontwikkelingen. De info waarover het TIP beschikt is daardoor altijd up to date. En indien we je niet meteen een antwoord kunnen bieden, zijn we vaak in staat het snel voor jou op te vragen bij één van onze collega’s.

De geschiedenis van onze werking

Het Transgender Infopunt werd initieel opgestart als innovatief project dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en dit voor de periode van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013. De lancering van het Infopunt vond plaats op 15 maart 2013.

Vanaf 1 september 2013 werd de werking van het Transgender Infopunt verlengd voor een tweede werkingsjaar, en dit opnieuw in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

Voor de periode 1 september 2014 – 31 augustus 2015 werd het TIP een derde maal verlengd door middel van projectsubsidies van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Voor de periode 1 september 2015 – 31 augustus 2016, ontvingen wij voor de vierde maal een projectsubsidie van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Ditmaal ging het budget tevens omhoog, wat ons de kans gaf om een bijkomende medewerker aan te werven, en per oktober 2015 de openingsuren te verdubbelen.

Dankzij een kleine projectsubsidie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werd in 2014 gewerkt aan het bevorderen van transgender zorg in Vlaanderen door het ontwikkelen van een zorgpad. Dit zorgpad heeft als doel om de kennis over transgender zorg en de doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen te bevorderen. Het transgender zorgpad biedt aan de verschillende soorten zorgverstrekkers alsook aan de cliënten of gebruikers een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgender zorg. De informatie op het zorgpad en het aanbod op de zorgkaart laat toe dat een hulpverlener of transgender persoon goed geïnformeerd het persoonlijke traject kan uitstippelen naar de persoonlijke behoefte en wensen.

Een kleine projectsubsidie van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen zorgde er in 2013-2014 voor dat een groot deel van de website ook in het Frans beschikbaar werd. De Franse site is echter niet gekoppeld aan onze dienstverlening. Het instituut financiert het TIP niet langer voor een jaarlijkse update van de Franstalige website, dus de informatie wordt niet up to date gehouden.

In 2015-2016 kende de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectsubsidie toe om de opvang van partners van transgender personen te bevorderen. Hiertoe startte het TIP met de partnerwerking.

Ook voor 2016-2017 kon het TIP rekenen op projectondersteuning vanuit Gelijke kansen en vanuit Welzijn.

Vanaf 2018 is het Transgender Infopunt erkend als ad nominatum gesubsidieerde partner van het Vlaamse Gelijke Kansen beleid. Dankzij deze erkenning zijn we in staat om onze werking structureel vorm te geven. Tevens werkte het TIP verder met zowel het Familieplatform vzw als met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), om de welzijnscomponenten van onze werking structureel te verankeren. Tevens startte het TIP in samenwerking met çavaria en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) met een suïcidepreventieproject “ça va?”. Het TIP zal hierin het transgenderluik uitwerken.