Over ons

Wat doet het TIP?

Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. Hoe je ons kan contacteren en bereiken lees je bij contact.

Consultancy

Organisaties en instanties kunnen bij het TIP terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Onderzoek & projecten

Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen. De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, pedagogiek, genderstudies en/of seksuologie. Klik hier voor een overzicht van alle lopende en reeds afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. Wil je graag meedenken over onderzoek? Meld je dan aan voor de adviesraad transgender onderzoek!

Wie is het TIP?

Het Transgender Infopunt (TIP) werd in 2012 opgestart als pilootproject door het diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender, prof. dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het Transgender Infopunt, prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema, en waar men een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt.

Joz Motmans (hij/hem/zijn) is als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en het aanspreekpunt voor pers, organisaties, onderzoek en beleid. Daarnaast is Joz actief als gastprofessor Genderstudies (Universiteit Gent) en voorzitter van de European Professional Association for Transgender Health (EPATH).

Onze permanentie wordt verzorgd door Eline Vermeulen (zij/haar/haar) en Melanie Verbeke (zij/haar/haar). Naast het verzekeren van de permanentie is Melanie brugfiguur tussen het TIP en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij zorgt ervoor dat het transgenderthema wordt opgenomen binnen de gehele CAW-werking.  Ze is tevens coördinator voor verschillende familieprojecten (ouders en (ex-)partners). Eline staat in voor de communicatie en houdt een vinger aan de pols via diverse sociale media kanalen.

De afgelopen jaren vervoegden ook enkele project- en onderzoekmedewerkers het TIP-team. Zo werd Judith Van Schuylenbergh (zij/haar/haar) sinds 2016 op verschillende projecten ingezet met thema’s zoals suïcidepreventie, sekswerk en zorg bij transgender personen. Ook Davo Maras (hij/hem/zijn) werkt op dit moment mee aan lopende onderzoeksprojecten, waaronder de studie ‘test&tell‘ naar de seksuele gezondheid van trans en non-binaire personen. Hij staat tevens Eline en Melanie waar nodig bij tijdens de permanentie. Beiden zorgen ze ervoor dat de website de nodige updates krijgt.

Aisa Burgwal (zij/haar/haar) werkt als wetenschappelijk onderzoeker op het project ‘Genoeg- Enough-Assez’, waarbij ze de geweldervaringen van LGBTI+ personen in België onderzoekt. Aisa is tevens stafmedewerker bij EPATH. Ook Rylan Verlooy (die/hen/hun) is net zoals Davo onderzoekmedewerker op de ‘test&tell’ studie. Verder wordt die ook tijdelijk ingeschakeld voor administratieve taken.