Over ons

Wat doet het TIP?

Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, familiale moeilijkheden, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. Hoe je ons kan contacteren en bereiken lees je bij contact.

Consultancy

Organisaties en instanties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Onderzoek & projecten

Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen. De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, pedagogiek, genderstudies en/of seksuologie. Klik hier voor een overzicht van alle lopende en reeds afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. Wil je graag meedenken over onderzoek? Meld je dan aan voor de adviesraad transgender onderzoek!

Wie is het TIP?

Het Transgender Infopunt (TIP) werd opgestart als pilootproject door het diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender, prof. dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het Transgender Infopunt, prof. dr. Joz Motmans in 2012, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema, en waar men een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt.

Joz is als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van het TIP, en is aanspreekpunt voor pers, andere organisaties, onderzoek en beleid.

De permanentie van het TIP wordt verzorgd door Eline Vermeulen en Melanie Verbeke. Naast onthaalmedewerker is Melanie ook coördinator familieondersteuning. Sinds 2019 is Melanie liaisonfiguur tussen het TIP en het CAW, waarbij ze ervoor zorgt dat het transgenderthema wordt opgenomen binnen de CAW-werking. Eline staat in voor de communicatie en houdt een vinger aan de pols via diverse sociale media kanalen.

De afgelopen jaren vervoegden ook enkele projectmedewerkers het TIP-team. Zo werd Judith Van Schuylenbergh sinds 2016 op verschillende projecten ingezet met thema’s zoals suïcidepreventie, sekswerk en zorg bij transgender personen. Zij werkt daarnaast het meest aan de website en staat Eline en Melanie waar nodig bij tijdens de permanentie. Tijdens Judiths zwangerschapsverlof neemt onze nieuwste collega Davo Maras haar taken over.