Over ons

Wat doet het TIP?

Permanentie

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kunt bij ons terecht voor vragen rond identiteit, gezin, werk, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. Wij bieden een luisterend oor, een warm onthaal en relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. Wij zijn tevens een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. Hoe je ons kan contacteren en bereiken lees je bij contact.

Consultancy

Organisaties en instanties kunnen bij het TIP terecht voor consultancy, educatie of onderzoek. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Onderzoek & projecten

Het TIP is tevens een expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit. Regelmatig initiëren wij zelf academisch onderzoek of voeren we onderzoek uit in opdracht van de verschillende overheden of internationale instellingen. De universitaire medewerkers van het TIP hebben allen een achtergrond in psychologie, pedagogiek, genderstudies en/of seksuologie. Klik hier voor een overzicht van alle lopende en reeds afgeronde projecten waar het TIP bij betrokken was of is. Wil je graag meedenken over onderzoek? Meld je dan aan voor de adviesraad transgender onderzoek!

Wie is het TIP?

Het Transgender Infopunt (TIP) werd in 2012 opgestart als pilootproject door het diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG), prof. dr. Guy T’Sjoen, en de coördinator van het CSG, prof. dr. Joz Motmans, om tegemoet te komen aan de nood aan een centrale en neutrale plek in Vlaanderen waar iedereen terecht kan met vragen over het transgenderthema, en waar men een wetenschappelijk onderbouwd en correct antwoord krijgt.

We zijn een klein team dat regelmatig uitgebreid wordt met project- en onderzoekmedewerkers.

Onze permanentie wordt verzorgd door Eline Vermeulen (zij/haar/haar), Melanie Verbeke (zij/haar/haar) en Davo Maras (hij/hem/zijn). Naast het verzekeren van de permanentie is Melanie brugfiguur tussen het TIP en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij zorgt ervoor dat het transgenderthema wordt opgenomen binnen alle CAW in Vlaanderen. Ze coördineert tevens verschillende familieprojecten (voor ouders en (ex-)partners) en houdt de zorgkaart up-to-date. Eline staat in voor de communicatie en houdt een vinger aan de pols via diverse sociale media kanalen. Davo en Eline zorgen er samen voor dat de website steeds de nodige updates krijgt.

De afgelopen jaren vervoegden ook enkele project- en onderzoekmedewerkers het TIP-team. Op dit moment werkt Davo op het ‘Beyond Binary Bars‘ project dat zich richt op het voorzien van correcte informatie, psychosociale ondersteuning en toegang tot (informatie over) transgenderzorg voor personen die in een Belgische gevangenis verblijven en werken.

Quinn Arijs (die/hen/hun) werkt op de studie ‘test&tell‘ naar seksuele gezondheid van trans personen. Die gaat o.a. na hoeveel trans personen met hiv leven. Naast de studie helpt die met de website en voert die een kortdurend project uit in opdracht van Stad Antwerpen.

Aisa Burgwal (zij/haar/haar) werkt als wetenschappelijk onderzoeker op het project ‘Genoeg-Enough-Assez’, waarbij ze de geweldervaringen van LGBTI+ personen in België onderzoekt. Aisa is tevens stafmedewerker bij EPATH, een Europese organisatie voor zorgverleners werkzaam binnen transgenderzorg. Met Aisa als stafmedewerker en Joz, onze voormalige coördinator, als president zijn we nauw betrokken bij hun werking.

Jara Van Wiele (zij/haar/haar) staat Aisa bij in het project ‘Genoeg-Enough-Assez’ en voert zelf nog een project uit in opdracht van FOD Justitie.