Geschiedenis

Het Transgender Infopunt werd initieel opgestart als innovatief project dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en dit voor de periode van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013. De lancering van het Infopunt vond plaats op 15 maart 2013.

Vanaf 1 september 2013 werd de werking van het Transgender Infopunt verlengd voor een tweede werkingsjaar, en dit opnieuw in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

Voor de periode 1 september 2014 – 31 augustus 2015 werd het TIP een derde maal verlengd door middel van projectsubsidies van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Een kleine projectsubsidie van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen zorgde er in 2013-2014 voor dat een groot deel van de website ook in het Frans beschikbaar werd. De Franse site is echter niet gekoppeld aan onze dienstverlening. Het instituut financiert het TIP niet langer voor een jaarlijkse update van de Franstalige website, dus de informatie wordt niet up to date gehouden.

Dankzij een kleine projectsubsidie van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werd in 2014 gewerkt aan het bevorderen van transgender zorg in Vlaanderen door het ontwikkelen van een zorgpad. Dit zorgpad heeft als doel om de kennis over transgenderzorg en de doorverwijsmogelijkheden in Vlaanderen te bevorderen. Het transgender zorgpad biedt aan de verschillende soorten zorgverstrekkers alsook aan de cliënten of gebruikers een overzicht van de verschillende mogelijke aspecten van transgenderzorg. De informatie op het zorgpad en het aanbod op de zorgkaart laat toe dat een hulpverlener of transgender persoon goed geïnformeerd het persoonlijke traject kan uitstippelen naar de persoonlijke behoefte en wensen.

Voor de periode 1 september 2015 – 31 augustus 2016, ontvingen wij voor de vierde maal een projectsubsidie van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen. Ditmaal ging het budget tevens omhoog, wat ons de kans gaf om een bijkomende medewerker aan te werven, en per oktober 2015 de openingsuren te verdubbelen. In 2015-2016 kende de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een projectsubsidie toe om de opvang van partners van transgender personen te bevorderen. Hiertoe startte het TIP met de partnerwerking.

Ook voor 2016-2017 kon het TIP rekenen op projectondersteuning vanuit Gelijke kansen en vanuit Welzijn. Vanaf 2018 is het Transgender Infopunt erkend als ad nominatum gesubsidieerde partner van het Vlaamse Gelijke Kansen beleid. Dankzij deze erkenning zijn we in staat om onze werking structureel vorm te geven. Tevens werkte het TIP verder met zowel het Familieplatform vzw als met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), om de welzijnscomponenten van onze werking structureel te verankeren. Tevens startte het TIP in samenwerking met çavaria en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) met een suïcidepreventieproject Het TIP zal hierin het transgenderluik uitwerken.

Sinds 2019 is Melanie Verbeke aangesteld bij het referentie-CAW Oost-Vlaanderen, wat gefinancierd wordt door de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid. Van hieruit verzorgt ze de permanentie op dinsdag en woensdag op het TIP, en blijft ze aanspreekpunt voor de familiewerking. Daarnaast bouwt ze binnen de structuren van het CAW een verankering uit voor het transgenderthema.

Vanuit Gelijke Kansen Vlaanderen worden ad nominatum subsidies verleend aan het TIP, en werkt Eline Vermeulen als onthaalmedewerker op donderdag & vrijdag, en coördineert Joz Motmans deeltijds de algemene werking van het TIP.