Pers

Vanuit verschillende hoeken geven de media tegenwoordig extra aandacht aan het transgenderthema. Als dat op een respectvolle en correcte manier gebeurt, kunnen we dat alleen maar toejuichen! Graag bieden we op deze pagina hapklare en juiste info aan.

Tips over correct woordgebruik staan onder schrijftips. Meer uitleg over allerlei begrippen kan u opzoeken bij terminologie of concepten. Bent u op zoek naar recente cijfers, dan klikt u op cijfers. Op zoek naar persoonlijke getuigenissen? Kijk even bij de rubriek getuigenissen. U hebt geen tijd? Neem dan minstens deze tips even door:

Do’s:

  • informeer u zelf over het thema – u bent alvast op de juiste plek!
  • leer de persoon in kwestie kennen – hij/zij/die is veel meer dan enkel transgender
  • gebruik de gepaste aanwijsvorm (hij/zij/die) – weet je het niet? vraag het beleefd

Don’ts:

  • iemand uiten als trans tegen zijn/haar/diens wil en/of medeweten
  • vragen wat zijn/haar/hun naam “voordien” was
  • assumpties maken over zijn/haar/diens seksuele of romantische oriëntatie
  • vragen stellen over de genitaliën of operaties