Pers

Vanuit verschillende hoeken geeft de media tegenwoordig extra aandacht aan het transgender thema. Als dat op een respectvolle en correcte manier gebeurt, kunnen we dat alleen maar toejuichen! Maar helaas gebeurt dit niet altijd met de juiste bewoordingen of informatie. Op deze pagina bieden we de pers daarom hapklare en juiste info aan.

Tips over correct woordgebruik staan onder schrijftips. Meer uitleg over allerlei begrippen kan u opzoeken bij terminologie. Bent u op zoek naar recente cijfers over transgenders, dan klikt u op cijfers. Op zoek naar persoonlijke getuigenissen? Kijk even bij de rubriek getuigenissen. U hebt geen tijd? Neem dan minstens deze tips even door:

Do’s:

  • informeer u zelf over het thema – u bent alvast op de juiste plek!
  • leer de persoon in kwestie kennen – hij/zij is veel meer dan enkel transgender
  • gebruik de gepaste aanwijsvorm (hij/zij/die) – weet je het niet? vraag het beleefd

Don’ts:

  • iemand uiten als trans tegen zijn/haar/hen wil en/of medeweten
  • vragen wat zijn/haar/hun naam “voordien” was
  • assumpties maken over zijn/haar/hun seksuele oriëntatie
  • vragen stellen over de genitaliën of operaties