Steun ons

Het Transgender Infopunt (TIP) startte in 2013 als laagdrempelige en neutrale instantie die openstaat voor iedereen met vragen over het transgenderthema. Op jaarbasis beluisteren, ondersteunen en informeren we individuen en maatschappelijke actoren met allerlei vragen en noden in verband met gendervariatie en het transgenderthema. Naast onze vier dagen onthaal en permanentie, bouwden we ook mooie projecten uit zoals bv. het partnerproject, de website voor zorgverleners en de suïcidepreventie website gendervonk. We streven voortdurend naar een kwaliteitsvolle ondersteuning, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten.

Je kan zowel de werking van het Transgender Infopunt als transgender onderzoek steunen met een gift. Ook is het mogelijk om het TIP of het Transgender Onderzoeksfonds op te nemen in je testament. Met deze giften kunnen we concrete projecten realiseren, zoals het ontwikkelen van brochures en het vertalen van factsheets en brochures in diverse talen. Daarnaast kan je de werking van het TIP ook steunen op een niet-financiële manier. Het TIP is enorm dankbaar voor alle vormen van steun!

Doe een financiële gift aan het TIP

Het Transgender Infopunt rechtstreeks steunen kan via een gift aan het UZ Gent, waar het TIP is gevestigd.

  • Je kan storten op de rekening van het UZ Gent BE43 0018 8459 3701 met mededeling ‘gift FS/CSG/001’. Met de juiste mededeling komt je gift terecht bij het Transgender Infopunt. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je schenkt, en je kan bovendien ook zelf beslissen waarvoor je wenst dat je gift gebruikt wordt. Ook gelegenheidsgiften ter ere van een geboorte, huwelijk of andere viering zijn mogelijk. Let op: zonder mededeling zal het UZ Gent je bijdrage inzetten waar steun nodig is.
  • Je kan rechtstreeks doneren en online betalen via deze link.
  • Vanaf €40 is je gift fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat 45% van je bijdrage wordt omgezet in belastingvermindering. Het fiscaal attest wordt meestal opgestuurd in de maand maart volgend op het jaar van je schenking.
  • Je vindt meer informatie over giften op de website van het UZ Gent.

Doe een financiële gift voor transgender onderzoek

We doen ook graag beroep op jouw steun voor transgender onderzoek. Door in te zetten op onderzoek kunnen we immers problemen detecteren en analyseren, en hierdoor onze werking alsook het beleid nog beter informeren en stimuleren. We hebben daarom een transgender onderzoeksfonds opgericht aan de Universiteit Gent.

  • Je kan storten op de rekening van het Universiteitsfonds BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met mededeling ‘GE_659’ of ‘Transgender Onderzoek’. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je schenkt.
  • Vanaf €40 is je gift fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat 45% van je bijdrage wordt omgezet in belastingsvermindering. Het fiscaal attest wordt meestal opgestuurd in de maand maart volgend op het jaar van je schenking.
  • Wil je liever anoniem een gift doen? Dat kan. Neem hiervoor even contact op met het Universiteitsfonds UGent via Universiteitsfonds@ugent.be.

Doneren via je testament

Je kan het Transgender Infopunt of transgender onderzoek ook steunen als je er niet meer bent. Met een schenking in je testament zorg je ervoor dat je iets kan nalaten aan de organisatie of het onderzoeksveld waarin jij gelooft. Je kan ook kiezen voor een duolegaat: hierbij schenk je zowel aan een dierbare als aan een goed doel.

Je kan het TIP als dienst van het UZ Gent laten opnemen in je testament, en je kan daarbij ook vermelden waarvoor de middelen moeten worden gebruikt. Je lees er meer over op de website van het UZ Gent.

Het transgender onderzoeksfonds kan je ook opnemen in je testament. Voor alle info in verband met duolegaten kan je contact opnemen met het Universiteitsfonds UGent via Universiteitsfonds@ugent.be, zij helpen je met alle plezier verder.

Doneer een hulpstuk of je tijd!

Het TIP zamelt binders in om te herverdelen naar personen met beperkte middelen. Heb jij een binder liggen die je niet meer gebruikt? Het TIP zorgt er graag voor dat jouw binder terecht komt bij iemand die het nodig heeft. Ook andere hulpstukken zijn welkom. Die gebruiken we om mensen met vragen over hulpstukken een overzicht te geven van wat er op de markt is.

Heb jij een talent waar het TIP gebruik kan van maken, zoals bijvoorbeeld vertalen of tolken in Arabisch, Spaans of een andere taal, filmpjes maken en monteren, gebarentaal,…? Ook tijd kan je doneren! We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze werking toegankelijker te maken. Neem contact op via contact@transgenderinfo.be.