Studenten

Het transgenderthema blijkt de laatste jaren zeer populair onder scholieren en studenten die een groepswerk, eindwerk, bachelor- of masterproef moeten schrijven. Het Transgender Infopunt juicht uiteraard alle belangstelling voor het transgender thema toe. Aan het begin van het schooljaar wordt het Transgender Infopunt de laatste jaren overspoeld met mails van studenten, maar het TIP als organisatie beschikt echter niet over de tijd noch middelen om elke student afzonderlijk te woord te staan of te begeleiden. Oproepen tot onderzoek delen we enkel indien ze voldoen aan een minimum van informatie en ethisch zijn goedgekeurd (zie verder). Daarom groeperen we hier enkele tips voor studenten bij het uitwerken van een werkstuk of thesis rond het transgenderthema.

Literatuur en informatie

Wanneer je aan je werkstuk, thesis of onderzoek begint is het belangrijk dat je je goed inleest in het thema, bedenkt wat je precies wil onderzoeken en nagaat wat er al over dit thema onderzocht is. Op de website van het Transgender Infopunt vind je alle beschikbare en meest accurate algemene informatie over het transgenderthema. Deze informatie wordt bovendien aangevuld en regelmatig geupdated met een hele hoop links naar meer informatie, andere nuttige organisaties, en materiaal dat kan gebruikt worden bij het maken van je werkstuk. Om op de hoogte te blijven van nieuwe informatie die wordt aangevuld op de website en nieuws rond het transgenderthema hou je best onze facebookpagina in de gaten. Enkele sleutelpublicaties met data over België kan je hiernaast terugvinden. 

Een overzicht van de thema’s waarover je onder meer informatie vindt op onze site:

  • Informatie over de verschillende concepten en diversiteit onder trans personen en over de geschiedenis van het denken over transgender en gender-non-conformiteit vind je onder ‘IDENTITEIT’.
  • Informatie over het concept ‘genderdysforie’, transgender kinderen en jongeren, het proces van vermannelijking en vervrouwelijking (met informatie over alle mogelijke opties, behandelingen en operaties) en een overzicht van het volledige transgender zorgpad vind je onder ‘ZORG’. Ben je op zoek naar meer informatie in verband met transgenderzorg, dan kan het boek “Transgenderzorg” (T’Sjoen, Van Trotsenburg, & Gijs, 2013, zie hiernaast) je al een heel eind op weg helpen.
  • Informatie over het leven als transgender op verschillende vlakken, zoals gezondheid, seksualiteit, school, werk, reizen en sport vind je onder ‘LEVEN’. Hier vind je ook informatie over het gezin van transgender personen, en informatie over discriminatie en de rechten.
  • Praktische zaken waar je als transgender persoon rekening mee moet houden, zoals voornaam– en geslachtswijziging op de identiteitskaart, het aanvragen van een nieuw studiebewijs en de gevolgen hiervan vind je onder ‘PRAKTISCH’.

Wanneer je op zoek bent naar cijfers, dan vind je deze onder cijfersJe komt ook al een heel eind met bijvoorbeeld grote algemene rapporten zoals Leven als transgender persoon in België – tien jaar later, of Being trans in the European Union (FRA) die vrij te downloaden zijn. De website van de European Agency for Fundamental Rights (FRA) heeft verder ook een vrij toegankelijke data explorer van hun LGBT-studie waarin je voor elk Europees land afzonderlijk cijfers kan opvragen over een heel breed aantal thema’s rond leven als holebi of transgender persoon. Deze rapporten kunnen je al een heel eind op weg zetten.

Na het doornemen van al deze informatie en verder grondig opzoekingswerk, én wanneer je het onderwerp van je werkstuk of thesis goed hebt afgebakend, kan je voor een specifieke vraag waarop je geen antwoord vindt, bij ons terecht via mail. In het kader van bachelorproeven, masterproeven of doctoraten staan we open voor het bespreken en eventueel begeleiden van een reeds voldoende uitgewerkt onderzoeksvoorstel met concrete onderzoeksvraag, methodologie en tijdsplan.

Dataverzameling: enquêtes en interviews en oproepjes

Ook wanneer je van plan bent data te verzamelen in de vorm van enquêtes of interviews is het belangrijk dat je weet wat er al bevraagd is bij transgender personen, aangezien dit een niet zo heel grote groep respondenten is. Gezien de huidige aandacht voor de transgenderthematiek binnen verschillende disciplines en domeinen is deze relatief kleine groep respondenten immers snel overbevraagd en mogelijk ‘interviewmoe’ wanneer steeds dezelfde vragen worden gesteld.

Het Transgender Infopunt geeft zelf geen namen of contactgegevens van transpersonen door voor interviews en dergelijke. Er kan eventueel een oproep geplaatst worden op onze facebookpagina, indien je ons in een gemotiveerde mail een tekstje bezorgd met daarin een omschrijving van je onderzoek, het doel ervan, uitleg over hoe en waar de gegevens gebruikt gaan worden, een concrete oproep en je contactgegevens. 

Je kan ook een transgendervereniging of praatgroep contacteren die je oproep eventueel kan verspreiden, maar weet dat deze in eerste instantie niet bedoeld zijn om vragen van studenten te beantwoorden, en dat aanwezigheid bij bijeenkomsten niet altijd gewenst is.

Taalgebruik en refereren

Hou bij het uitschrijven van je werkstuk rond het transgender thema ook zeker rekening met het gepaste taalgebruik en gebruik de juiste terminologie. Het TIP schreef eerder al schrijftips uit voor de pers, die zeker ook nuttig kunnen zijn voor studenten en onderzoekers. Tot slot neem je best aanbevelingen voor ethische werving van transgender personen in wetenschappelijk onderzoek in acht.

Voor het refereren naar de website van het Transgender Infopunt volgens de APA normen gebruik je de referentie: ‘Transgender Infopunt (2019). Titel van de pagina. Geraadpleegd op dag/maand/jaar via http://…’.

Aangezien de inhoud van deze website vaak wordt aangepast, vermeld je steeds de datum waarop je de website hebt geraadpleegd. Uitgebreide richtlijnen en voorbeelden voor het refereren volgens de APA normen kan je onder andere hier en hier vinden.

Studenten- en onderzoeksnetwerken

Studenten die op zoek zijn naar netwerken om informatie uit te wisselen met andere studenten of onderzoekers rond het transgender thema, kunnen onder meer terecht bij:

  • het Vlaamse LGBTQ forum
  • het Vlaams-Nederlandse netwerk “LGBT onderzoek” (mail voor aanmelding voor hun nieuwsbrief naar J.vanLisdonk@rutgers.nl).
  • EPATH, de European Professional Association for Transgender Health, heeft ook een Student Initiative dat studenten die werken rond het transgender thema verenigt en met elkaar in contact brengt.