Studenten

Het transgenderthema blijkt de laatste jaren zeer populair onder scholieren en studenten die een groepswerk, eindwerk, bachelor- of masterproef moeten schrijven. Het Transgender Infopunt juicht uiteraard alle belangstelling voor het transgenderthema toe. Aan het begin van het schooljaar wordt het Transgender Infopunt de laatste jaren overspoeld met mails van studenten, maar het TIP als organisatie beschikt echter niet over de tijd noch middelen om elke student afzonderlijk te woord te staan of te begeleiden. Daarom groeperen we hier enkele tips voor studenten en onderzoekers bij het uitwerken van een onderzoek of thesis over het transgenderthema.

Literatuur en informatie

Wanneer je aan je werkstuk, thesis of onderzoek begint is het belangrijk dat je je goed inleest in het thema, bedenkt wat je precies wil onderzoeken en nagaat wat er al over dit thema reeds onderzocht is. 

Op de website van het Transgender Infopunt vind je al veel beschikbare en accurate algemene informatie over het transgenderthema. Deze informatie wordt bovendien aangevuld en regelmatig aangevuld met een hele hoop links naar meer informatie, andere nuttige organisaties, en materiaal dat kan gebruikt worden bij het maken van je werkstuk. Om op de hoogte te blijven van nieuwe informatie die wordt aangevuld op de website en nieuws rond het transgenderthema hou je best onze facebookpagina in de gaten. Enkele sleutelpublicaties met data over België kan je hiernaast terugvinden, en we lijsten ook enkele cruciale tijdschriften voor je op. Check zeker ook de nieuwe Equality Data Hub die een schat aan informatie bevat van discriminitatiegerelateerde data over (o.a.) seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.

Wanneer je op zoek bent naar meer cijfers, dan vind je deze op deze pagina cijfersJe komt ook al een heel eind met bijvoorbeeld grote algemene rapporten zoals Leven als transgender persoon in België – tien jaar later, of Being trans in the European Union (FRA) die vrij te downloaden zijn. De website van de European Agency for Fundamental Rights (FRA) heeft verder ook een vrij toegankelijke data explorer van hun eerste (2014) en van hun nieuwste LGBT-studie (2020) waarin je voor elk Europees land afzonderlijk cijfers kan opvragen over een heel breed aantal thema’s over discriminatie en leven als holebi of transgender persoon. Zeker de moeite om te exploreren waard.

Dataverzameling: enquêtes en interviews en oproepjes

Stel je hebt een thema gekozen waar na bovenstaande exploratie van data en literatuur, er nog geen beschikbare informatie is. Stel jezelf de vraag of je je onderzoeksvraag kan beantwoord worden op basis van literatuurstudie, documentenonderzoek, media/discoursanalyse etc. 

Ook wanneer je van plan bent data te verzamelen in de vorm van enquêtes of interviews is het belangrijk dat je weet wat er al bevraagd is bij transgender personen, aangezien dit een niet zo heel grote groep respondenten is. Gezien de huidige aandacht voor de transgenderthematiek binnen verschillende disciplines en domeinen is deze relatief kleine groep respondenten immers snel overbevraagd en mogelijk ‘interviewmoe’ wanneer steeds dezelfde vragen worden gesteld. Verken dus eerst je thema en vermijd overlap met wat recent reeds werd gemeten. 

Ben je op zoek naar de juiste manier om de gender van je respondenten te bevragen in surveys en enquêtes, dan kan je inspiratie halen uit de Adviesnota Het meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek (PDF) (citeren als: Motmans Joz, Burgwal Aisa & Dierckx Myrte (2020). Adviesnota Het meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek. Gent: Transgender Infopunt, UZ Gent). Er is tevens een praktische adviesfiche gemaakt met kort samengevat de verschillende opties en vraagvoorbeelden.

Delen van oproepen voor respondenten

Het Transgender Infopunt geeft zelf geen namen of contactgegevens van trans personen door voor interviews en dergelijke. Er kan eventueel een oproep geplaatst worden op onze Facebookpagina, indien je ons studentenformulier invult. In het studentenformulier peilen we naar de omschrijving van je onderzoek, het doel, hoe en waar gegevens gebruikt zullen worden, enzoverder. Daarnaast is ethische goedkeuring steeds een vereiste alvorens we de oproep delen. In overeenstemming met het taal- en onderzoeksbeleid van de European Professional Association for Transgender Health, moet deze ethische goedkeuring overeenstemmen met de gegevensbeschermingsregels zoals vastgelegd in EU-wetgeving (EU-richtlijn 2002/58 / EG) en in de EU-algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (“GDPR”). Oproepen van studenten worden telkens op vrijdag gedeeld.

Je kan ook een transgendervereniging of praatgroep contacteren die je oproep eventueel kan verspreiden, maar weet dat deze in eerste instantie niet bedoeld zijn om vragen van studenten te beantwoorden, en dat aanwezigheid bij bijeenkomsten niet altijd gewenst is.

Taalgebruik en refereren

Hou bij het uitschrijven van je werkstuk rond het transgenderthema ook zeker rekening met het gepaste taalgebruik en gebruik de juiste terminologie. Het TIP schreef eerder al schrijftips uit voor de pers, die zeker ook nuttig kunnen zijn voor studenten en onderzoekers. Tot slot neem je best aanbevelingen voor ethische werving van transgender personen in wetenschappelijk onderzoek in acht.

Voor het refereren naar de website van het Transgender Infopunt volgens de APA normen gebruik je de referentie: ‘Transgender Infopunt (2019). Titel van de pagina. Geraadpleegd op dag/maand/jaar via https://…’.

Aangezien de inhoud van deze website vaak wordt aangepast, vermeld je steeds de datum waarop je de website hebt geraadpleegd. Uitgebreide richtlijnen en voorbeelden voor het refereren volgens de APA normen kan je onder andere hier en hier vinden.

Onderzoeksnetwerken

Professionele en academische onderzoekers die op zoek zijn naar netwerken om informatie uit te wisselen met anderen m.b.t. het transgenderthema, kunnen onder meer terecht bij:

  • het Vlaamse LGBTQ forum: een uitwisselingsplatform voor iedereen die op professioneel en academisch niveau rond LGBTQ-thema’s werkt
  • het Vlaams-Nederlandse netwerk “LGBT onderzoek” (mail voor aanmelding naar Laura Baams: L.Baams@rug.nl).
  • EPATH, de European Professional Association for Transgender Health, heeft ook een Student Initiative dat studenten die werken rond het transgender thema verenigt en met elkaar in contact brengt.