Zorgkaart

Resultaten

9 resultaten gevonden.

  1. Claes Karel
    UZ Gent
    lichaamschirurgie
    vaginoplastie - falloplastie - borstaugmentatie - mammectomie - heup en achterwerkchirurgie
    jongeren, volwassenen
    C. Heymanslaan 10
    9000 Gent
  2. De Cat Marijke
    Ziekenhuis Chirec
    lichaamschirurgie
    vaginoplastie - metadoioplastie - borstaugmentatie - mammectomie - heup en achterwerkchirurgie
    volwassenen
    Lambermontlaan 203
    1030 Schaarbeek
    0495/628195
  3. De Sutter Thomas
    Ziekenhuis Oost-Limburg
    lichaamschirurgie
    Orchidectomie
    volwassenen
    Schiepse Bos 6
    3600 Genk
    089/326542
  4. Dobbeleir Julie
    ASZ Aalst
    lichaamschirurgie
    vaginoplastie - borstaugmentatie - mammectomie
    volwassenen
    Merestraat 80
    9300 Aalst
  5. Monstrey Stan
    UZ Gent
    lichaamschirurgie
    vaginoplastie - falloplastie - borstaugmentatie - mammectomie - heup en achterwerkchirurgie
    volwassenen
    C. Heymanslaan 10
    9000 Gent
    09/3323278
  6. Sinove Yves
    ASZ Aalst
    lichaamschirurgie
    borstaugmentatie - mammectomie - heup en achterwerk chirurgie
    volwassenen
    Merestraat 80
    9300 Aalst
  7. Sommeling Casper
    Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie
    lichaamschirurgie
    vaginoplastie - borstaugmentatie - mammectomie
    volwassenen
    Ringlaan 15
    9900 Eeklo
    0471/937809
    drsommeling.be
  8. Spinoit Anne-Françoise
    UZ Gent
    lichaamschirurgie
    metadoioplastie
    volwassenen
    De Pintelaan 185
    9000 Gent
  9. Vermeulen Bob
    Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
    lichaamschirurgie
    borstaugmentatie - mammectomie - heup en achterwerk chirurgie
    volwassenen
    Schiepse Bos 6
    3600 Genk
    089/326192

Praten helpt!

Ervaar je emotionele moeilijkheden, zit je met zorgen of vragen... weet dat je niet alleen bent! Zoek steun bij anderen die in dezelfde situatie zitten, of praat erover met een hulpverlener. Om je hierin te helpen, bieden we je op deze zorgkaart een overzicht aan van zowel zorgverleners als praatgroepen. Deze lijst is opgemaakt op basis van de kennis en netwerken waarover het Transgender Infopunt beschikt en wordt op continue basis aangevuld. Deze contacten worden ter goeder trouw aangeboden en de opname van deze contacten op de zorgkaart is geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. Op deze zorgkaart staan psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en seksuologen. Vaak worden deze termen samen gebruikt wanneer men spreekt over psychische begeleiding. Toch hebben ze een andere betekenis. Lees hier de verschillen. We kregen de toestemming van de Orde der Geneesheren om ook artsen op te nemen in deze lijst. De hier vermelde beroepsbeoefenaars (artsen, psychologen en logopedisten) zijn geregistreerd in de federale databank van beroepsbeoefenaars  bij de FOD Volksgezondheid conform de wet van 10/05/2015 betreffende de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen (vroegere KB nr 78). Psychologen zijn daarnaast ook erkend bij de Psychologencommissie. Seksuologen en psychotherapeuten zijn (voorlopig) geen erkende titels. Seksuologen zijn mogelijks aangesloten bij de beroepsvereniging (www.seksuologen-vlaanderen.be). Seksuologen en psychotherapeuten die geen arts of psycholoog zijn en niet vermeld worden op het online register van hun beroepsvereniging, dienen ons een bewijs van hun met succes afgeronde opleiding te bezorgen om toegelaten te worden tot de zorgkaart. Wij beperken de therapieopleidingen hierbij tot de vier oriëntaties die door de Hoge Gezondheidsraad zijn vastgesteld in zijn advies nr. 7855: psychodynamische, cliëntgerichte, gedragstherapeutische en relatie- en gezinstherapie. Later kunnen daar nog oriëntaties bijkomen, na advies van de Federale Raad voor de Psychotherapie. Gezien de brede scope van de opleiding logopedie vragen wij de logopedisten tweejaarlijks een certificaat/bewijs van bijscholing i.v.m. de stem voor te leggen. Ben je zelf zorgverlener en wil je graag opgenomen worden op deze zorgkaart, neem dan gerust contact met ons op. Ben je als hulpverlener op zoek naar meer info over het thema? Bezoek de website www.transgenderzorg.be. Deze informatieve website bundelt alle informatie op maat van de zorgverlener. Zo vind je er o.a. info over transvriendelijk onthaal, algemene gezondheid van transgender personen, psychische zorg en transspecifieke hulpverlening. Verder wordt er twee maandelijks een intervisiemoment georganiseerd vanuit het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) waarop je kan aansluiten. Meer info vind je hier.