Federale overheid trekt geld uit voor transgender zorg

15/10/2015

Vandaag stelt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD)  haar begroting voor 2016 voor. In haar plan maakt de minister 1,17 miljoen euro vrij voor de psychologische begeleiding van transgender personen. Het budget dient niet alleen om de (hormonale) behandeling deels terug te betalen, maar ook de geestelijke zorg.

Het aantal personen dat toegang zoekt in transgender zorgcentra stijgt immers jaarlijks fenomenaal, zoals onderstaande grafiek van het UZ Gent illustreert. Deze trend zet zich ook voort in 2015.

aanmeldingen

Voor de verhoogde instroom zijn een aantal verklaringen te bedenken. Er is de laatste jaren een opvallende toenemende aandacht in de academische wereld alsook in de media, die vaak op een positieve manier het thema uit allerlei hoeken benaderd. Maar ook projecten gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zorgen voor meer informatie en betere opvang, zoals de werking van het Transgender Infopunt.

De inspanningen door de vele vrijwilligers actief in transgender organisaties verdienen echter ook de nodige credits. In elke provincie is er momenteel een goed werkende transgender organisatie actief, die maandelijkse bijeenkomsten organiseren en daarnaast vele transgender individuen de nodige opvang bieden op fora en sociale media. De overkoepelende werking van çavaria en de organisatie van de jaarlijkse T-Day, draagt verder bij aan empowerment en emancipatie van de doelgroep.

Personen op zoek naar hulp verwijzen we graag door naar het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel op onze transgender zorgkaart. Het Infopunt is te bereiken van dinsdag tot vrijdag van 9u – 16u op het gratis nummer 0800 96 316 of per mail op contact@transgenderinfo.be.