Genderidentiteit en -expressie juridisch beschermd

01/04/2014

Vlaanderen keurde onlangs de wijziging van het decreet van 10 juli 2008
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid goed. Hierdoor worden genderidentiteit en genderexpressie toegevoegd aan de lijst van beschermde gronden, waardoor ook transgenders die geen geslachtsverandering plannen wettelijk zijn beschermd tegen discriminatie. Ook de federale overheid keurde een gelijkaardige wijziging van de Belgische genderwet goed in de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar de plenaire vergadering van de Kamer moet de aanpassing wel nog bevestigen.

Meer informatie vind je op onze pagina ‘antidiscriminatie‘.