Genderidentiteit en genderexpressie in antidiscriminatiewet

24/04/2014

Na de aanpassingen in het Vlaamse decreet, heeft ook de Belgische senaat vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd om ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ toe te voegen aan de zgn. genderwet. Hiermee is het ook voor de federale bevoegdheden nu expliciet verboden om te discrimineren op basis iemands genderidentiteit en/of -expresssie. De wet gaat van kracht vanaf de publicatie in het Staatsblad (datum nog onbekend).