Grootste Europese studie naar het leven van trans personen

09/12/2014

Vandaag wordt in het Europese parlement de studie voorgesteld Being Trans in the EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data. Deze studie van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) zoomt in op de ervaringen van transgender personen in Europa op het vlak van gelijke behandeling en discriminatie, geweld, sociale acceptatie en het alledaagse leven. De dataset bevat de ervaringen van 6579 trans respondenten uit de “EU Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) survey”, en is hiermee de grootste dataset tot nu toe. Het rapport beschrijft in detail de ervaringen van trans mannen, trans vrouwen, transgender personen, travesties, queer en andere gendervariante personen uit 28 Europese landen.

In een vorig rapport werden transgender respondenten in hun totaliteit reeds vergeleken met de holebi respondenten, en uit deze analyse bleek dat transgender personen het op vele domeinen nog slechter stelden.

Het rapport “Being Trans in the EU” toont o.a. aan dat:

  • één op drie trans respondenten zich gediscrimineerd voelde in de zoektocht naar werk
  • één op drie trans respondenten vermijdt om de gender identiteit uit te drukken in de keuze van kledij of uitzien uit angst om aangevallen, bedreigd of gepest te worden. De helft van de trans respondenten vermijden bepaalde plaatsen – voornamelijk publieke plaatsen zoals de straat, parken of parkeerterreinen omwille van deze angst
  • meer dan twee op vijf trans respondenten die slachtoffer werden van geweld gaven aan dat dit drie of meer dan drie keer voorviel in het jaar voorafgaande aan de survey.

Deze bevindingen geven duidelijk aan dat zowel de EU als haar lidstaten hun beleid en regelgeving dienen te verbeteren om discriminatie en transfoob geweld tegen te gaan. Dit houdt bv. ook in dat training voor politie, werkgevers, gezondheidswerkers en leerkrachten erg belangrijk zijn.

Het rapport geeft gelukkig ook aan dat wanneer er goed uitgewerkte én geïmplementeerd actieplannen, positieve maatregels en een gelijke kansenbeleid bestaan met het oog op het bestrijden van discriminatie, trans personen meer open durven zijn en een beter leven kunnen leiden.

Het rapport is beschikbaar op de website van de FRA. Op deze website is het tevens mogelijk de data verder te verkennen met de data explorer.

Het nieuwsbericht met de vergelijking tussen transgender personen en holebi’s in België kan u hier herlezen.