Het IGVM wil structurele discriminaties van transgenders personen in België wegwerken

21/05/2013

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) publiceert haar visietekst “Structurele discriminaties van transgender personen in België wegwerken”. Het IGVM vindt het belangrijk te sensibiliseren rond de rechten van transgender personen. Op die manier wil het bijdragen aan de tolerantie en discriminatie helpen uitbannen. Een niet onbelangrijk deel van de discriminatie is echter structureel, dat wil zeggen een gevolg van de bestaande wetgeving waarin dikwijls geen rekening is gehouden met transgender personen. Met het oog op het wegwerken van deze structurele discriminaties heeft het Instituut een visietekst ontwikkeld met aanbevelingen voor de verschillende betrokken ministers.

Concreet pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor:

  1. Een herziening van de criteria voor geslachtsverandering en voornaamswijziging in de wet betreffende de transseksualiteit van 10 mei 2007
  2. Een wettelijke bescherming tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en genderexpressie
  3. Een betere bescherming van de rechten van transgender ouders en hun kinderen
  4. Een wettelijke bescherming tegen pesten op het werk op basis van geslachtswijziging, genderidentiteit en genderexpressie
  5. Een goede terugbetalingsregeling van medische kosten in het kader van een transitieproces
  6. Een reflectie over aangepaste identiteitsdocumenten

Download de visietekst Structurele discriminaties van transgender personen in België Wegwerken (PDF).