Het TIP en CAW vieren feest!

01/01/2021

Happy New Year 2021!

Vandaag vieren we ook de tweejarige samenwerking tussen het Transgender Infopunt en het CAW (Centrum Algemeen Welzijn). Melanie Verbeke, socioloog-seksuoloog is de liaison tussen het TIP en het CAW. Ze zorgt ervoor dat het trans thema structureel verankerd wordt binnen de werking van het CAW. Concreet houdt dat in dat cliënten van het CAW met vragen over het transgenderthema met nog meer expertise op weg geholpen worden. Professionals in de andere CAW’s mogen bovendien rekenen op deskundig advies en ondersteuning.

Melanie getuigt: ‘’Als liaison verzorg ik twee dagen per week de permanentie op het TIP. De andere drie dagen draag ik de expertise van het transthema uit naar alle CAW in Vlaanderen en ondersteun ik de familiewerkingen (voor partners en ouders van gendervariante kinderen). Ik begeleid zelf geen trans personen binnen het CAW, maar ondersteun de CAW-medewerkers in hun begeleidingen.
Opvallend is dat meer en meer medewerkers de weg vinden naar mij. Het thema leeft in de media maar ook steeds meer binnen het CAW. Trans personen bevinden zich in nachtopvang, inloopcentra, melden zich aan bij het onthaal,… Dankzij het CAW vinden verschillenden mensen ook de weg naar het TIP.
Ik geef op regelmatige basis (online) vormingen aan CAW-medewerkers. Ik merk een grote interesse en welwillendheid voor het thema. Ze vragen naar tips om trans personen te begeleiden, correct aan te spreken, gericht door te kunnen verwijzen etc. De samenwerking tussen het TIP en CAW verloopt vlot en professioneel. Ik leerde afgelopen twee jaar heel wat bij over het welzijnsveld in Vlaanderen. Deze kennis breng ik dan weer binnen bij het TIP tijdens de overlegmomenten. Ik ben blij met waar we staan na twee jaar. We hebben nog heel wat werk, maar we zijn goed op weg!“

Zowel het TIP als het CAW zetten niet enkel in op de ondersteuning van trans personen, maar ook op de omgeving ervan. Lees hier hoe Annick (ex-partner van een crossdresser) getuigt over een traject in bemiddeling binnen het CAW. Daarnaast zet ze zich ook in als ervaringsdeskundige voor één-op-één lotgenotencontact en praatavonden voor partners en ex-partners van trans personen.