Internationale rechten dag

10/12/2020

Vandaag, 10 december, is internationale rechten dag. Jammer genoeg zijn gelijke rechten voor transgender personen vandaag nog steeds niet evident. In verschillende landen is veel vooruitgang geboekt de laatste jaren, zoals ook bij ons: België heeft verschillende antidiscriminatiewetten die transgender personen beschermen, en sinds 2018 is de transgenderwet in voege, die transgender personen toelaat de voornaam en geslachtsregistratie aan te passen, louter op basis van zelfdeterminatie. Deze wet zal binnenkort hervormd worden om inclusief te zijn voor personen met een non-binaire en genderfluïde identiteit.

De mensenrechten van transgender personen worden echter wereldwijd nog steeds geschonden. De juridische erkenning van transgender personen en wetten inzake wijziging van de geslachtsregistratie verschillen bijvoorbeeld sterk van land tot land. Zo zijn er nog steeds 13 Europese landen die sterilisatie eisen als voorwaarde voor juridische erkenning, en vragen veel Europese landen nog steeds een medische diagnose om de geslachtsregistratie te kunnen wijzigen.

Transgender Europe (TGEU) vraagt ook aandacht voor recente ontwikkelingen in verschillende Europese landen die ervoor gezorgd hebben dat toegang tot transgenderzorg voor transgender personen wordt bemoeilijkt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de High Court bijvoorbeeld recent beslist dat goedkeuring van de rechtbank vereist is voor toegang tot puberteitsremmers voor personen onder 16 jaar. Ook GATE brengt de structurele ongelijkheid die transgender gemeenschappen nog steeds ervaren onder de aandacht. Door de COVID-19 pandemie wordt deze ongelijkheid nog groter. Ook is er een stijging in anti-transgender bewegingen merkbaar. Het blijft dus nog steeds belangrijk om te strijden voor transgender rechten!

Lees meer over dit thema op de pagina’s over rechten.