IDAHOT: verzet tegen elke vorm van holebi-, interseks-, queer- en transfobie

17/05/2019

Vandaag, 17 mei, is het de internationale dag tegen homo- en transfobie (IDAHOT). De regenboogvlag wappert dit jaar in elke Vlaamse stad of gemeente! We blijven ons als Transgender Infopunt actief verzetten tegen elke vorm van haat of geweld tegen wie of welke doelgroep dan ook.

De praktijk leert ons dat onbegrip en onwetendheid over de situatie van transgender personen nog steeds leiden tot allerhande discriminaties in het dagelijkse leven. Het TIP is en blijft dan ook een lokaal meldpunt om discriminatie aan te kaarten. Je kan steeds terecht bij ons met klachten of vragen over jouw rechten. Ook scholen, werkgevers, zorgverleners en organisaties kunnen advies bij ons inwinnen om een transvriendelijk beleid uit te stippelen.

Uit de grootschalige studie ‘Leven als transgender persoon in België: 10 jaar later’ die we samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen hernamen, valt op dat transgender personen openlijker leven dan tien jaar geleden. De toegenomen media-aandacht, sensibilisering en inzet van heel wat organisaties en rolmodellen de afgelopen jaren heeft daar zeker toe bijgedragen. In 2017 leefde 70% van de respondenten volgens hun genderidentiteit, tegenover 50% in 2007. De coming out gebeurt al veel vroeger, gemiddeld op 17 jaar in plaats van 30 jaar bij de vorige generaties. Transgender personen worden steeds zichtbaarder en de tijd van wegkijken is over.

Toch rapporteren transgender personen nog steeds heel wat uitdagingen. In 2018 had 16% van de door het Instituut ontvangen meldingen betrekking op het transgenderthema. Dit betekent een stijging met 63% ten opzichte van 2017. In 40% van de gevallen ging het om klachten. Vooral discriminatie op het gebied van wetgeving (30%), werk (28%) en goederen & diensten (28%). Ook wij kregen op het TIP heel wat klachten en vragen binnen rond administratieve problemen bij de implementatie van de nieuwe transgenderwet die de wijziging van de voornaam en geslachtsregistratie makkelijker maakt, alsook rond het afsluiten van verzekeringen.

Tussen 1 januari en 31 december 2018 hebben 727 mensen hun officiële geslachtsregistratie gewijzigd als gevolg van de nieuwe wet, meer dan een derde van alle wijzigingen sinds 1992. Een hele stap vooruit, maar nog geen garantie tot terugdringing van transfobie in het dagdagelijkse leven van transgender personen. Ze worden nog regelmatig met een verkeerde voornaam aangesproken, worden geconfronteerd met vragen die getuigen van een ongepaste nieuwsgierigheid, beoordeeld en bekritiseerd vanwege hun uiterlijk, ideeën of gedrag. Gevallen van intimidatie, geweld en bedreigingen zijn zeldzamer geworden, maar zeker niet onbestaande. Bijna de helft van de respondenten vermijdt liever bepaalde plaatsen uit angst om aangevallen, bedreigd of lastiggevallen te worden. We roepen op om hier blijvend op in te zetten.

Een persbericht van het Instituut n.a.v. IDAHOT over de studie ‘Leven als transgender persoon in België: tien jaar later’ vind je hier. De volledige studie kan hier geraadpleegd worden.