IGVM roept op om melding te doen van administratieve complicaties na wijziging geslachtsregistratie

12/07/2018

Het Transgender Infopunt kreeg de laatste maanden verschillende meldingen over problemen bij de verwerking van gegevens van transpersonen na de wijziging van hun geslachtsregistratie. Deze problemen doen zich voor bij verscheidene instanties zoals de bank, het ziekenfonds of de vakbond. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de oude identiteitskaart of om een bewijs van de oude identiteit voor te leggen vooraleer men de gegevens officieel aanpast.

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) is een overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermt en bevordert. Het Instituut is op de hoogte van de situatie en zoekt samen met de betrokken beleidsverantwoordelijken naar een oplossing. Zij roepen iedereen die administratieve problemen, van welke aard ook, ondervond op om melding bij hen te doen. Op deze manier kan het Instituut een duidelijk beeld krijgen van welke problemen er zich precies voordoen en hoe wijdverspreid die zijn. Je kan melding doen via het gratis nummer 0800/12 800 of via hun webformulier.

Natuurlijk kan je ook bij het Transgender Infopunt terecht. Dan kunnen wij, indien je toestemming geeft, (eventueel samen) melding doen bij het IGVM.

Bron: https://igvm-iefh.belgium.be/nl