Infoavond rechten van trans personen en transgenderwet

03/10/2019

Welke invloed heeft de Transgenderwet – en de gedeeltelijke vernietiging ervan – op de rechten en bescherming van trans*personen? En wat brengt de toekomst?

Tijdens deze sessie staan we stil bij de Transgenderwet van 25 juni 2017 en de gedeeltelijke vernietiging ervan door het Grondwettelijk Hof. Door de inwerkingtreding van de Transgenderwet werden alle medische voorwaarden voor de aanpassing van de officiële geslachtsregistratie afgeschaft.

Waarom is de wet zo belangrijk voor de erkenning en bescherming van de rechten van trans* personen in België en waarom schoot de wet tekort? Zijn we nu definitief op weg naar de introductie van een derde genderaanduiding (M/V/X), of brengt de toekomst een afschaffing van de geslachtsregistratie? We bespreken deze vragen met verschillende personen die rechtstreeks betrokken waren bij de totstandkoming van de wet.

Wie komt praten?

Joz Motmans is coördinator van het Transgender Infopunt (TIP). Daarnaast is hij eveneens gastdocent gender studies aan de Universiteit Gent.

Yves Aerts is algemeen coördinator van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van Vlaamse LGBTI+ organisaties.

Vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het IGVM is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het bevorderen en waarborgen van gendergelijkheid en de bestrijding van genderdiscriminatie.

Waar? krookcafé
Wanneer? Dinsdag 3 december 2019
Hoe laat? 17u30 tot 19u00
Inschrijven? Gratis via de inschrijvingslink.

In samenwerking met het Human Rights Center van Universiteit Gent, Bibliotheek De Krook en Vormingplus Gent-Eeklo.