Infopunt reikt 100ste genderpasje uit

29/05/2015

Op iets meer dan één jaar tijd heeft het Transgender Infopunt honderd aanvragen gekregen voor een ‘genderpasje’. Een genderpasje is bedoeld om op een eenvoudige manier duiding te geven over het verschil tussen de uiterlijke verschijning en de officiële identiteit, en wordt door transgender personen vaak gebruikt in het dagdagelijkse leven.

“De honderd aanvragen geven aan dat er nood is aan enerzijds een soepele regeling voor het officieel veranderen van voornaam en geslacht, en anderzijds aan een regeling voor zij die zich noch man, noch vrouw voelen”, zo stel Joz Motmans, coördinator van het Infopunt. “Nu kunnen transpersonen die een juridische geslachtswijziging wensen pas gebruik maken van de wettelijke regelingen als ze aan de medische criteria voldoen. Door de lange wachttijden en het gehanteerde protocol, kan dit enige jaren in beslag nemen. Sociaal en psychisch leeft men bv. al als een vrouw, maar de identiteitskaart vermeldt nog een M. Zeer vervelend als men wil reizen, een poststuk afhalen of  bankzaken wil regelen.”

Staatssecretaris voor Gelijke kansen Elke Sleurs en minister van justitie Koen Geens werken momenteel aan een betere regeling die komaf maakt met de medische criteria in de transwet. Op die manier zal in de nabije toekomst de officiële wijziging vlotter en sneller kunnen plaatsvinden. “Maar er blijft dan nog een groep transpersonen over die zich noch het één, noch het ander voelen. Mensen die zich niet thuis voelen in slechts één hokje. Voor hen is de enige oplossing dat men ofwel geen geslachtsregistratie meer toepast, ofwel dat men een derde ‘geslachtsneutraal’ vakje creëert”, zo stelt Motmans. Een geslachtsregistratie met opties M/V/X is reeds mogelijk in India, Maleisië, Nepal, Zuid-Afrika, Bangladesh, Pakistan, Nieuw-Zeeland, en Australië mogelijk.

Wat is een genderpasje?

Dit pasje kan handig zijn in situaties waarin je je identiteitskaart moet tonen (identiteitscontrole, afhalen van aangetekende zendingen, enz). Het bevat een foto gelijkend op de foto op de identiteitskaart en een foto van hoe de persoon er nu uitziet. In drie talen wordt aangegeven dat beide foto’s één en dezelfde persoon weergeven, en dat de uiterlijke verschijning afwijkend kan zijn van je identiteitskaart omdat je transgender bent. En indien van toepassing kan je je nieuwe naam vermelden naast je officiële naam. Het genderpasje is geen  wettelijk document, maar voor velen is het een veilig gevoel om dit bij zich te dragen. Alle info over het aanvragen van een genderpasje kan je hier terugvinden.