Inspiratieboost: Gender en seksuele diversiteit op school

05/09/2014

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van m/v stereotypen en jongeren vertrouwd maken met genderdiversiteit. De educatieve map “Gender in de blender” geeft inspiratie om in klas aan de slag te gaan. Maar er is meer. De dagdagelijkse manier van lesgeven, de interactie met de kinderen, het werk- en beeldmateriaal, de inrichting van het klaslokaal, een vertrouwenspersoon, een open en verdraagzaam schoolklimaat, een beleidskader… De schoolcultuur genderbewust maken impliceert dat alle elementen van de schoolcultuur worden aanpakt.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 24 oktober een “inspiratieboost” in Leuven. Leerkrachten, directies en docenten van het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs en geïnteresseerden die met jongeren werken leren op deze dag hoe je kan werken aan een genderbewuste school en wie je daarbij kan ondersteunen. Zie voor volledig programma: www.vlaamsbrabant.be/inspiratieboost.

Waar en wanneer?

  • vrijdag 24 oktober 2014 van 9 uur tot 13 uur
  • Provinciehuis – Provincieplein 1 – 3010 Leuven

Deelname

  • Deelname is GRATIS. De deelnemers krijgen de geactualiseerde versie van de educatieve map “Gender in de blender”
  • Schrijf je in via wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be met vermelding van contactgegevens en functie

Meer info

  • Wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be
  • tel. 016 – 26 73 94

Een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Sensoa, RoSa-documentatiecentrum, çavaria, Holebihuis Vlaams-Brabant.