Instituut pleit voor nieuwe transwet

19/11/2016

Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’ pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een betere bescherming van transgender personen. Het Instituut roept in dat kader nogmaals op om de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend te herzien. De huidige wet is door de strenge medische voorwaarden immers in strijd met de mensenrechten. Ook inzake de strijd tegen discriminatie is er nog een lange weg af te leggen. Hoewel discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie verboden is, blijven veel transgenders er in de praktijk mee geconfronteerd worden. Het Instituut heeft daarom een aantal brochures ontwikkeld en formuleert vier aanbevelingen om de rechten van transgender personen beter te beschermen:

  1. De wet van 10 mei 2007 betreffende de ‘transseksualiteit’ is in strijd met de mensenrechten en moet dringend hervormd worden. Doordat de wet medische ingrepen, inclusief een onomkeerbare sterilisatie, als voorwaarde stelt voor de aanpassing van de juridische geslachtsregistratie, schendt ze de fysieke integriteit van de persoon en diens recht om erkend te worden in de eigen genderidentiteit.
  2. Het Instituut beveelt de regering aan om een nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld van transgenders wegens hun geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie uit te werken. Het Instituut nodigt de verschillende betrokken beleidsverantwoordelijken uit tot een sterk politiek engagement.
  3. Het Instituut onderschrijft de vraag van LGBT- en mensenrechtenbewegingen om de notie van ‘genderidentiteitsstoornis’ te verwijderen uit de DSM (de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), zoals dat twee decennia geleden voor homoseksualiteit gebeurde.
  4. Eén van de belangrijke knelpunten voor transgender personen is de gezondheidszorg. Onder andere een adquate terugbetaling van medische kosten, voldoende informatie voor zowel transgenders als gezondheidswerkers en een kwalitatief en toegankelijk aanbod inzake gezondheidszorgen zijn noodzakelijk.

Lees het volledige persbericht hier.