Internationale dag tegen racisme en discriminatie: meer over LGBT+ nationalisme en terugbetaling contraceptiva -25j

21/03/2021

Op deze internationale dag tegen racisme en discriminatie wensen we het fenomeen homonationalisme, of correcter: LGBT+ nationalisme, onder de aandacht te brengen. Het is een term die verwijst naar een fenomeen waarbij men de LGBT+ emancipatie inzet als strijdmiddel om een nationalistisch, racistisch en discriminatoir discours te legitimeren en promoten. Elk haat- of geweldincident t.a.v. LGBT+ personen wordt dan toegeschreven aan een andere – vaak etnische of/en religieuze – minderheidsgroep en misbruikt voor eigen politiek gewin. Politieke recuperatie dus. Het was Jasbir Puar die dit fenomeen voor het eerst doorzag en er in 2007 de term ‘homonationalisme’ op kleefde. Zijn inzichten zijn de dag van vandaag helaas nog brandend actueel.

Er wordt steeds frequenter geroepen hoe de levensvisie van mensen met een bepaalde niet of semi-westerse etnische, culturele of/en religieuze achtergrond haaks staat op die van de westerse burger. Hoe zij een aanval trachten te plegen op onze liberale waarden, secularisme en moderniteit, en hoe ze verworven LGBT+ rechten verwerpen. Bepaalde radicale of extremistische anti-LGBT+ standpunten worden soms zonder enige aarzeling of nuancering aan een hele groep toegeschreven (bijvoorbeeld: moslims zijn niet tolerant t.a.v. trans personen). Ondanks het feit dat vele sterk-religieuze mensen het inderdaad moeilijk hebben met LGBT+ , is hetgeen homonationalisten verkondigen nog geen correcte weergave van de werkelijkheid en miskent het de diversiteit binnen deze groep mensen. Gezien de recente gebeurtenis in Beveren en de collectieve angst, woede en verdriet die dit met zich meebracht binnen de LGBT+ gemeenschap, vonden we het belangrijk deze inzichten te delen. Het Transgender Infopunt is er voor iedereen: voor westerse en niet/semi-westerse LGBT+ personen alsook voor sceptici, andersdenkenden, doemdenkers,…

Vaak wordt er bij het woord ‘discriminatie’ in eerste instantie gedacht aan racisme, oftewel haat en geweld t.a.v. personen met een ‘andere’ etnische, religieuze en/of culturele achtergrond. Discriminatie is echter veel breder en treft ook andere minderheidsgroepen. Zo ondervinden ook trans personen vaak discriminatie. Meer over jouw rechten als trans persoon en anti-discriminatie wetgeving vind je hier.

Het Transgender Infopunt is een lokaal meldpunt voor klachten en discriminatie op basis van genderidentiteit of – expressie, geslacht, geslachtsverandering. Wij kunnen je in contact brengen met de juiste instanties (politie, Zorgcentra seksueel geweld, Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, Unia, ombudsdiensten, CAW,…) of/en jouw klacht aan hen overmaken. Vaak worden klachten die veelvuldig voorkomen gesignaleerd aan de bevoegde overheden.

Een voorbeeld van een klacht die we onlangs overmaakten aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en waarvoor ondertussen tussenkomst/reactie van de bevoegde minister werd gevraagd, want discriminatie:

De weigering van terugbetaling van contraceptiva/morning after pil bij trans mannen of non-binaire personen die hun geslachtsregistratie officieel lieten aanpassen. Navraag bij RIZIV leerde ons: “In het koninklijk besluit dat de voorwaarden bepaalt om van de bijkomende tegemoetkoming bij contraceptie voor jongeren (-25j) te kunnen genieten, wordt expliciet over vrouwen gesproken. Over dit onderwerp is er geen specifieke reglementering voorzien voor transgenders. Volgens de huidige regelgeving is de tegemoetkoming voor jonge patiënten dus enkel van toepassing voor vrouwen. We zouden wel willen verduidelijken dat ook voor jonge vrouwen niet alle anticonceptiemiddelen gratis zijn.”

Heb je een nare ervaring gehad? Voel je je gediscrimineerd? Laat het ons dan steeds weten! We kunnen je steeds correct informeren over jouw rechten en terechte klachten overmaken aan de bevoegde instanties.