IOC overweegt nieuwe richtlijnen voor transatleten

26/01/2016

Het Internationaal Olympisch Comité overweegt nieuwe richtlijnen aan te nemen voor transatleten. Deze richtlijnen werden opgesteld door wetenschappers tijdens een “Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism”, georganiseerd door het IOC in november 2015. Er wordt verwacht dat deze richtlijnen integraal worden aangenomen en reeds voor de zomerspelen in Rio De Janeiro van 2016 zouden gelden.

Het gaat om een reeks aanbevelingen die moeten aansluiten bij de veranderende houding en wetenschappelijke consensus omtrent transgenders. Trans atleten zullen niet langer aan de chirurgische en juridische eisen moeten voldoen. Transmannen kunnen ten allen tijde mee doen aan de mannencompetitie. Transvrouwen wordt enige beperking opgelegd qua testosteronniveau: zij dienen minimum 12 maanden onder 10 nmol/L testosteron niveau te zitten vooraleer zij aan de Olympische Spelen mogen deelnemen. Deze waarden kunnen ten allen tijen worden gecontroleerd. Wanneer het testosteronniveau de grens van 10 nmol/L overschrijdt, riskeren ze een schorsing van 12 maanden. Bovendien moeten zij hun genderidentiteit als vrouw declareren – een verklaring die voor een periode van minimum vier jaar geldig blijft.

De nieuwe IOC richtlijnen zijn aanbevelingen en houden geen verplichting in voor andere sportorganisaties, al wordt gehoopt dat ze ter inspiratie kunnen dienen. In Vlaanderen werkt de overheid momenteel aan een nieuwe brochure voor transgenders en sport. De bedoeling is om aan de Vlaamse sportfederaties een kader te bieden, en sport ook voor transgenders mogelijk te maken. Ook in Nederland is een dergelijke brochure uitgegeven.

Lees er meer over op de sportpagina.