Jaaroverzicht 2020

18/12/2020

2020 komt alweer op zijn eind en het TIP kijkt terug op een boeiend maar bewogen jaar.

Ook dit jaar zaten we niet stil: het TIP was partner in allerhande projecten, zoals het uitwerken van een transgenderbeleid bij de NMBS en het Europese TRANSFORM project, waarbij Maltese huisartsen en andere hulpverleners worden getraind om inclusief te zijn voor LGBTIQ patiënten. Binnen het TRANSFORM project werd ook onze website www.transgenderzorg.be in het Engels vertaald. Ook bij de grootschalige COVID studie naar de impact van COVID-19 op transgender personen was het TIP betrokken. Resultaten voor België worden begin volgend jaar verwacht.

Tijdens de eerste lockdown schakelden we over op teleconsulten via Whereby om de mogelijkheid om langs te komen te vervangen. Met Whereby heb je bovendien de mogelijkheid om anoniem te praten of chatten indien gewenst. Dit bleek zo’n succes, dat we dit graag willen blijven aanbieden. Je kan dus nog steeds een afspraak maken voor een gesprek via Whereby.

Verder brachten we dit jaar een zorgbrochure uit: een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden in transgenderzorg voor volwassenen. In deze brochure kan je meer informatie vinden over sociale en medische opties en de begeleiding die bij een transitie kunnen komen kijken.

Daarnaast voerden we een toegankelijkheidsanalyse uit om onze werking na 8 jaar te evalueren, via een vragenlijst en interviews. Uit deze analyse kwam een lijst prioriteiten naar voor, waarmee we in 2021 aan de slag zullen gaan. We bedanken alvast iedereen die input heeft gegeven in dit toegankelijkheidsproject!

Naar een TIP 2.0

We kunnen met trots aankondigen dat onze werking in 2021 wordt uitgebreid, waardoor we een nog betere permanentie kunnen verzekeren. Ook zullen onze websites www.transgenderinfo.be en www.transgenderzorg.be een grondige update krijgen en worden uitgebreid waar nodig. Dit traject willen we samen met de transgender gemeenschap verder uitwerken in het komende jaar.

We kijken hoopvol uit naar het nieuwe jaar en gaan aan de slag om van het TIP een nog toegankelijker infopunt te maken!

Je kan ons ook bereiken tijdens de kerstperiode: tussen 21/12 en 3/1 zijn we bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9u tot 16u. Op maandag- en woensdagavond kan je tussen 18u30 en 21u30 ook terecht bij Lumi voor een gesprek.

Heb je dringend nood aan een gesprek? Je kan tijdens de kerstperiode 24u/24u terecht bij Teleonthaal en Zelfmoord1813.

We wensen jullie vanwege het hele TIP team een vreugdevolle kerstperiode toe!