Juridische barrières zijn nefast voor transgender gezondheid, zegt WPATH

03/02/2015

De wereldorganisatie voor transgender gezondheid (WPATH) lanceerde op 19 januari een officiële verklaring, waarbij ze haar eerdere standpunten met betrekking tot juridische erkenning voor transgender personen opnieuw kracht bij zet. In deze verklaring roept de WPATH de regeringen op om geen juridische barrières in te bouwen die beletten dat transgender personen hun genderidentiteit erkend zien. “These legal barriers are harmful to trans people’s health because they make social transition more difficult, put congruent identity documents out of the reach of many, and even contribute to trans people’s vulnerability to discrimination and violence”, zo stelt Jamison Green, voorzitter van de WAPTH.

In hun statement roept de WPATH de verschillende regeringen dan ook op om deze barrières weg te werken. “Geen enkele medische, chirurgische, of mentale gezondheidsbehandeling of diagnose is een adequaat kenmerk voor iemands genderidentiteit, dus deze mogen geen criteria zijn voor een juridische verandering van de geslachtsregistratie. De Standards of Care 7 (de behandelingsrichtlijnen van de WPATH) erkennen dat er een spectrum aan genderidentiteiten bestaat, en dat het reduceren van de keuzes tot enkel ‘man’ of ‘vrouw’ onvoldoende is om alle mogelijke genderidentiteiten te weerspiegelen. Een derde optie als X of Ander (bijvoorbeeld) kan daarom aan te bevelen zijn.”

De WPATH roept ten slotte op om de juridische gendererkenning ook voor jongeren toegankelijk te maken, en tevens toe te passen voor diegenen die in gevangenschap leven of opgenomen zijn.

140_banner