Juridische erkenning al vlotter, nu nog de zorg

24/05/2017

Vandaag keurde de plenaire kamer het transgender wetsontwerp goed, waardoor de huidige medische criteria (diagnose, hormoontherapie en chirurgische ingrepen) niet langer een verplichtte voorwaarde vormen voor voornaams- en geslachtswijziging. Een goede zaak, volgens het genderteam aan het UZ Gent. “Het is goed dat wij geen attesten meer moeten opmaken voor louter juridische aangelegenheden”, zo betoogt Els Elaut, coördinator van het genderteam aan het UZ Gent, “wij focussen ons liever op de zorg voor transpersonen die zorg nodig hebben”. Dat aantal neemt de laatste jaren enkel toe, mede door de toename in maatschappelijke bespreekbaarheid en informatie over het onderwerp. De hoge instroom zorgt momenteel voor lange wachttijden, maar de conventie transgender zorg zoals onlangs aangekondigd door minister de Block belooft daarin beterschap te brengen.

Om aan de stijgende nood aan zorg en informatie tegemoet te komen, lanceert het Transgender Infopunt vandaag een nieuwe informatieve website op maat van huisartsen en andere zorgverleners. Want heel wat transpersonen hebben natuurlijk ook nog de “gewone’ medische vragen en zorgen. De website, een project van minister Liesbet Homans, kwam tot stand naar aanleiding van onderzoek waaruit bleek dat 1/3 van alle transpersonen moest veranderen van huisarts omwille van diens slechte reactie op het thema. “Hoog tijd dus om de juiste informatie te bundelen, vooroordelen weg te nemen en correct te informeren en te ondersteunen”, aldus Joz Motmans, coördinator van het Transgender Infopunt. “Huisartsen en andere hulpverleners kunnen terecht op www.transgenderzorg.be, waar ze zowel voor algemeen als transspecifieke gezondheid een antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen. Zoals de nood aan kankerscreening bijvoorbeeld, botgezondheid, of diabetes. Hulpverleners vinden er verder ook tips omtrent het creëren van een transvriendelijk onthaal, en een handige zorgkaart voor doorverwijzing indien dit nodig blijkt.”

Met de website hoopt het Transgender Infopunt huisartsen en ander zorgverleners te ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met een transcliënt. Guy T’Sjoen, endocrinoloog en een van de promotoren van het project: “Ik krijg regelmatig vragen van huisartsen en collega-endocrinologen over wat zij mogen en kunnen doen. De behandeling is nochtans niet zo complex en mits in acht name van enkele controles, zeker veilig.” Het transgenderzorgpad op de website geeft aan huisartsen de mogelijkheid om samen met hun patiënt de mogelijke stappen in een medisch traject te overschouwen. “Na de stap vooruit op het vlak van juridische erkenning, hopen we hiermee bij te dragen aan het wegwerken van drempels in het vinden van de juiste zorg”, zo stel Els Elaut.

Meer informatie: www.transgenderzorg.be