Kandidaten gezocht transgender onderzoeksraad

23/09/2021

Onderzoek naar transgenderthema’s en trans personen zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Het TIP heeft voor studenten daarom ook heel wat informatie over ethiek, taal en nuttige infobronnen gebundeld op een specifieke studentenpagina.

Dit academiejaar zetten we een volgende stap in de inclusie van trans personen en betrokkenen in transgerelateerd onderzoek. Het TIP richt nl. een specifieke adviesraad voor transgenderonderzoek op. Hiermee willen we een stem geven aan transgender en non-binaire personen zelf, ouders, kinderen, partners, en andere familieleden of betrokkenen, om vanuit hun ervaringsdeskundigheid en perspectieven bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke participatie van de doelgroep past in het ethisch kader zoals uitgetekend door de European Professional Association for Transgender Health waar we lid van zijn. Hiermee wil het TIP aan trans personen en hun naasten actief zeggenschap geven over de agenda, doelen en belangen binnen een (onderzoeks)project. Heb jij zin om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en jouw stem te laten horen, lees dan hier verder hoe je je kan aanmelden! 

Wat houdt de adviesraad concreet in?

De adviesraad zal driemaandelijks samenkomen in het UZ Gent. Tijdens de adviesraad worden ideeën of plannen voor onderzoek door onderzoekers aan jou voorgesteld, en worden jouw ideeën over nuttig onderzoek verzameld. Wat vind jij belangrijk? Wat wil jij onderzocht zien? Hoe moet volgens jou een bepaald thema onderzocht worden? Wat is haalbaar en mogelijk? Al deze vragen komen aan bod. De bedoeling is dat we van elkaar leren en onderzoek als een co-creatieproces aanvatten. Sommige bijeenkomsten zullen brainstormsessies zijn, andere kunnen heel specifiek zich toespitsen op het bespreken van vragenlijsten of methodes. In sommige gevallen wordt deze feedback ook digitaal verzameld. 

Hoe neem je deel?

De eerste bijeenkomst vindt plats op maandag 11 oktober van 19u30-21u op het UZ Gent. Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderzoek@transgenderinfo.be. Stel jezelf even voor, en geef even aan of je eerder digitaal of fysiek zou willen/kunnen samenkomen. Coördinator van de adviesraad (Joz Motmans) neemt vervolgens contact met je op. Deelname aan de raad is volledig vrijwillig, een kleine onkostenvergoeding is voorzien. 

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Leden van de adviesraad tekenen een vertrouwelijkheidsverklaring en een toestemmingsformulier voor opname van hun gegevens in de TIP database. Deze gegevens worden bewaard op het Transgender Infopunt, en worden niet gedeeld met het Centrum voor Seksuologie en Gender, of andere partijen. Deelname aan de raad heeft tevens geen enkele invloed op enige lopende of toekomstige behandeling in het UZ. Op eenvoudige vraag worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.