ouderbrochure

Nieuwe brochure voor ouders van gendervariante kinderen

Het Transgender Infopunt lanceert de infobrochure ‘Van Rups tot Vlinder’ voor ouders van gendervariante kinderen. Deze kinderen doen of zijn niet altijd zoals de maatschappij van een jongen of meisje verwacht. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat het kind transgender is, maar ouders vragen zich wel vaak af hoe ze hun kind dat de gendernormen niet volgt, moeten begrijpen, en hoe ze hier op een goede manier mee kunnen omgaan.

De brochure geeft per leeftijdsfase achtergrondinformatie over de (gender)ontwikkeling van kinderen. Ze reikt concrete tips aan over wat je als ouder kan doen om je kind te ondersteunen wanneer het gedrag, uiterlijk of beleving soms varieert van de maatschappelijke norm. Ook is informatie en advies over hoe je dit kan aanpakken naar de school, familie en vrienden toe in de brochure terug te vinden. Verder wordt het mogelijke zorgtraject voor gendervariante en transgenderkinderen geschetst en staat de brochure ook stil bij wat ouders kunnen doen om voor zichzelf en hun gezin te blijven zorgen.

De informatie in de brochure is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en kennis uit de zorgpraktijk. De brochure kwam tot stand in samenwerking met de oudervereniging Berdache België, de jongerenorganisatie T-Jong, de koepelvereniging çavaria en de Pediatrische Genderkliniek van het UZ Gent. Ze werd gerealiseerd met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen.

De brochure kan je hier als PDF downloaden: Brochure voor ouders (PDF).

Hard kopies zijn te verkrijgen bij het Transgender Infopunt: contact@transgenderinfo.be

Meer informatie:

  • In verband met de brochure en het thema transgender: Joz Motmans, coördinator Transgender Infopunt: T 0470/224108
  • In verband met hulpverlening aan jongeren: Karlien Dhondt, coördinator Pediatrische Genderkliniek T 09/3326590
  • Voor de minister: Toon De Bock, Woordvoerder Vlaams minister Liesbeth Homans: T 0477/63 03 66