test&tell

Er is tot nu toe weinig bekend over de seksuele gezondheid en hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen. Globaal gezien worden transgender personen als hiv-risicopopulatie beschouwd, maar er is geen Vlaams of zelfs Europees onderzoek dat dit kan bevestigen. Het Transgender Infopunt voert daarom een onderzoek uit naar de seksuele gezondheid en hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen om dit in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen, aan de hand van hiv-speekseltesten. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang van de studie.

  • Je kan hier meer lezen over de achtergrond van het onderzoek: waarom doen we dit onderzoek en wat weten we uit bestaande literatuur?
  • Op de pagina ‘onderzoeksopzet’ kan je meer lezen over de verschillende fasen van de studie. Na een uitgebreide community mapping in 2020-2021, starten we in december 2021 met de dataverzameling.

De resultaten van de studie zullen hier ook te vinden zijn in de toekomst.