test&tell

Er is tot nu toe weinig bekend over de hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen. Transgender personen worden momenteel globaal als hiv-risicopopulatie beschouwd, maar er is geen Vlaams of zelfs Europees onderzoek dat dit kan bevestigen. Het Transgender Infopunt voert daarom een onderzoek uit naar de seksuele gezondheid en hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen om dit in Vlaanderen in kaart te brengen, aan de hand van hiv-speekseltesten. Deze studie is momenteel in voorbereidende fase.

Je kan hier meer lezen over de achtergrond van het onderzoek.

Op de pagina ‘onderzoeksopzet’ kan je meer lezen over de verschillende fasen van de studie.

De resultaten van de studie zullen hier ook te vinden zijn in de toekomst.