Achtergrond

Transgender personen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoemd als één van de vijf hiv risicopopulaties, naast mannen die seks hebben met mannen (MSM), personen in gesloten centra, personen die drugs injecteren en sekswerkers (WHO, 2014). Verschillende onderzoeken hebben inderdaad aangetoond dat de hiv prevalentie bij transgender personen zeer hoog wordt geschat, vooral bij transgender vrouwen. Een meta-analyse van 88 studies gepubliceerd tussen 2006 en 2018 komt zo op een hiv prevalentie van 13,7% bij transgender personen, en 18,8% bij transgender vrouwen wereldwijd (Becasen et al., 2019). De hiv prevalentie bij gekleurde transgender vrouwen wordt nog hoger geschat (Herbst et al., 2008). Voor transgender mannen wordt de hiv prevalentie daarentegen zeer laag geschat, hoewel er heel weinig studies zijn die hiv bij transgender mannen onderzochten.

Hoewel de hiv prevalentie bij transgender personen zeer hoog wordt geschat, is het huidige onderzoek op dit vlak echter wel beperkt (Van Schuylenbergh, Motmans & Coene, 2018; MacCarthy et al., 2017). Zo werden vaak steekproeven gebruikt van personen die een seksueel gezondheidscentrum of gemeenschapscentrum bezochten, en focust veel onderzoek op transgender sekswerkers, wat kan leiden tot een overrepresentatie van personen met een hoog hiv risico. Ook focust het meeste onderzoek enkel op transgender vrouwen, en is er zo goed als geen onderzoek dat rekening houdt met non-binaire personen of identiteiten. Veel van deze studies situeren zich bovendien in de Verenigde Staten, Azië of Zuid-Amerika, terwijl onderzoek naar hiv onder transgender personen in Europa beperkt is.

Momenteel kunnen we op basis van het huidige onderzoek niet zeggen of de hiv-prevalentie bij transgender personen in België of Europa hoger is dan bij cisgender personen. Het Transgender Infopunt analyseerde de eerste data die de prevalentie van hiv bij transgender personen uit Georgië, Servië, Zweden, Polen, Spanje en België blootlegt (N = 1263). Uit deze surveydata blijkt dat zo’n 65% de eigen hiv-status kende, waarvan 13 participanten aangaven hiv-positief te zijn, waarvan 11 trans vrouwen, 1 non-binair persoon en één trans man (Van Schuylenbergh, Motmans & T’Sjoen, 2019). Dit is 1,6% van de personen die hun hiv-status kenden, of 1% van de totale steekproef. Wel hadden 9 van de 13 participanten met hiv een geschiedenis in sekswerk. Ook verscheen er zeer recent een Britse studie die prevalentie van hiv bij transgender en non-binaire personen berekende aan de hand van cijfers uit hun nationale hiv monitoring, waarin ze sinds 2015 de genderidentiteit van alle personen met hiv in het VK registreerden (Kirwan et al., 2021). In het VK zou zo’n 0,46-4,78 op 1000 transgender en non-binaire personen hiv-positief zijn. Deze prevalentiecijfers lijken veel lager te liggen dan de cijfers gerapporteerd in de internationale literatuur.

Bronnen

  • World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. 2014.
  • Herbst JH, Jacobs ED, Finlayson TJ, et al. Estimating HIV prevalence and risk behaviors of transgender persons in the United States: a systematic review. AIDS and Behavior. 2008;12: 1-17.
  • Becasen JS, Denard CL, Mullins MM, Higa DH, Sipe TA. Estimating the prevalence of HIV and sexual behaviors among the US transgender population: a systematic review and meta-analysis, 2006–2017. American journal of public health. 2019;109: e1-e8.
  • Van Schuylenbergh J, Motmans J, Coene G. Transgender and non-binary persons and sexual risk: A critical review of 10 years of research from a feminist intersectional perspective. Critical Social Policy. 2018;38: 121-42
  • MacCarthy S, Poteat T, Xia ZY, et al. Current research gaps: a global systematic review of HIV and sexually transmissible infections among transgender populations. Sexual Health. 2017;14: 456-68.
  • Kirwan, P., Hibbert, M., Kall, M., Nambiar, K., Ross, M., Croxford, S., Nash, S., Webb, L., Wolton, A. and Delpech, V. (2021), HIV prevalence and HIV clinical outcomes of transgender and gender‐diverse people in England. HIV Med, 22: 131-139.