Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit een voorbereidende fase, een dataverzamelingsfase, een analysefase en een rapportagefase.

Community mapping

Een belangrijk doel van het onderzoek is om een zo representatief mogelijke steekproef van transgender personen te bekomen. Wanneer we enkel data zouden verzamelen binnen de transgenderzorg, of op grote community evenementen zoals de Belgian Pride of de T-day, missen we een heel groot deel van de transgender gemeenschap. Sommige transgender personen hebben immers geen nood aan transgenderzorg, en anderen zal je niet terugvinden op een bijeenkomst van een praatgroep of een groot LGBT event.

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als ‘de transgender gemeenschap’, want de Vlaamse transgender populatie is heel erg divers. Daarom voeren we eerst een voorbereidende “community mapping” studie uit waarbij we nagaan hoe transgender personen zich in Vlaanderen verenigen. We maken een lijst van plaatsen waar transgender personen aanwezig zijn, gaande van cafés, evenementen en praatgroepen, over individuele zorgverleners en grote genderteams, tot online discussiegroepen en fora.

Uit die lijst gaan we daarna random plaatsen en tijdstippen selecteren (“Time-Location Sampling”). ‘random’ staat voor op toevallige wijze: dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat bepaalde groepen niet over- of onderbelicht worden. Elke plaats en tijdstip heeft evenveel kans om al dan niet geselecteerd te worden.

Speekseltest

Er wordt een planning gemaakt met plaatsen en tijdstippen die we zullen bezoeken, om daar speekseltesten af te nemen. Hier is het opnieuw belangrijk om personen random of toevallig te selecteren: we zullen bijvoorbeeld aan elke derde persoon die ergens binnenkomt vragen of die wil deelnemen aan de studie. Dit opnieuw om te vermijden dat personen zichzelf selecteren (bijvoorbeeld omdat ze onveilige seks hadden) of dat de onderzoeker onbewust bepaalde mensen selecteert.

Wanneer je toestemt om deel te nemen aan de studie, zal je gevraagd worden om op een tablet enkele vragen in te vullen, en zelf een speekselstaal af te nemen. Je kan in deze video bekijken hoe dat gaat.

Vragenlijst(en)

In deze studie wordt gebruikt gemaakt van twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst wordt in combinatie met de speekseltest afgenomen. Deze peilt naar de seksuele contacten en mogelijkse seksuele en andere risico’s van de participant. Zo kan er gekeken worden of bepaald gedrag meer voorkomt bij een positieve hiv-besmetting. De tweede vragenlijst is vrijblijvend en zal dieper inzoomen op seksualiteitsbeleving en seksuele tevredenheid van de participanten. Er wordt gepeild naar de ervaring met seks, seksualiteit, lichaamsbeleving, tevredenheid, veilig vrijen en de noden die nog leven op vlak van seksuele gezondheid.

Resultaten

Na afloop van de dataverzamelingsfase, wordt alle data geanalyseerd. Dit zal resulteren in één of meerdere publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, én in een toegankelijk onderzoeksrapport. We vinden het belangrijk dat ook de personen waar het over gaat toegang hebben tot de onderzoeksresultaten. We zullen deze daarom vertalen naar inhoud voor de website www.transgenderinfo.be, fact sheets en infographics.