Identiteit

Ben je een jongetje of meisje, een man of vrouw?

Het is een vraag die je vaak wordt gesteld wanneer je in sociale interactie met anderen treedt. Deze vraag gaat sterk uit van een binaire genderopdeling, en is bijgevolg voor heel wat mensen niet makkelijk of eenduidig te beantwoorden. Onze samenleving bouwt sterk voort op bepaalde gendernormen en ons onderling contact wordt er vaak door gekleurd. Het eng man/vrouw hokjes-denken staat echter haaks op de bestaande genderdiversiteit.

Hier kan je rustig alle verschillende concepten zoals geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele/romantische voorkeur exploreren. Hierin zijn vele variaties mogelijk die allemaal onder de noemer genderdiversiteit vallen: gender non-binair, travestie, trans man of vrouw,… Verder kan je meer lezen over hoe de genderontwikkeling bij kinderen verloopt, hoe je als ouder je kind kan ondersteunen en wat we weten uit de geschiedenis en andere culturen.

Tot slot reiken we concrete tips aan om je (ex)partner, kinderen, ouders, school of werkgever te vertellen over je genderbeleving en hoe jij je voelt. Kortom, alle info voor als je (veel) meer wilt weten over (trans)gender!