concepten

Mensen zijn niet langer in rigide binaire seksualiteit en gender hokjes te plaatsen. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende variaties mogelijk in het biologisch geslacht, en er bestaan meerdere genderidentiteiten, genderexpressies en romantische/seksuele voorkeuren.

Het is de hoogstpersoonlijke mix van al deze verschillende aspecten die jouw identiteit uniek maakt. Daarnaast zijn er ook nog andere zaken die jouw identiteit mee vorm geven: leeftijd, etniciteit, nationaliteit, geloof of overtuiging, sociaal-economische status,… Het erkennen van deze meervoudige identiteit en de hieraan verbonden machtsposities noemen we intersectionaliteit of kruispuntdenken.

We zoomen op deze pagina’s wat dieper in op bovengenoemde concepten. Verder vind je hier een alfabetisch overzicht terug waarin verschillende andere (trans)gender gerelateerde begrippen en/of concepten worden uitgediept.

Afbeelding: de genderkoek - overzichtelijke weergave van de verschillende concepten