genderidentiteit

De term ‘genderidentiteit’ verwijst naar het innerlijk gevoel een jongetje/man, een meisje/vrouw, (afwisselend) beide of noch jongetje/man of meisje/vrouw te zijn. Bij heel wat mensen komt dit gevoel en de manier waarop ze zichzelf identificeren overeen met het toegewezen geslacht bij de geboorte. Je wordt bijvoorbeeld geboren met een lichaam dat als vrouwelijk wordt gezien en je voelt je ook een meisje of vrouw. Iemand waarbij het genderidentiteit en het toegewezen geslacht samenvallen, noemt men een cisgender persoon.

Het kan echter ook voorkomen dat jouw genderidentiteit en toegewezen geslacht min of meer in conflict staan met elkaar, of gewoon niet samenvallen. Er is veel diversiteit mogelijk in de beleving van jongetje of/noch meisje, man of/noch vrouw zijn. Het is belangrijk om te weten dat dit geen afwijking of ziekte is, maar een normale variatie op het mens-zijn. Er bestaat trouwens ook veel variatie in de geslachtskenmerken zelf.

In ons land worden echter slechts twee vormen van het zogenaamde geslacht ook juridisch erkend, en sociaal getolereerd. Dit noemt men ‘een duale of genderbinaire opvatting’ en staat haaks op het idee van genderdiversiteit.