geslacht

Het geslacht van iemand wordt bepaald bij de geboorte en is enkel en alleen gebaseerd op wat de artsen visueel waarnemen bij de geboorte. Meestal denkt men dat er maar twee opties mogelijk zijn: een mannelijk of vrouwelijk geslacht. Dit is niet juist. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het geslacht veel meer variaties kent.

Het geslacht wordt immers niet alleen bepaald door uitwendige geslachtskenmerken (het zogenaamde ‘fenotypisch’ geslacht). Ook het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige gonaden) is van belang, alsook het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen). 

Deze aspecten zijn echter in verschillende combinaties mogelijk. Deze variaties op de gekende m/v indeling worden benoemd met de term intersekse of variaties in geslachtskenmerken. Naar schatting zou 1,7% van de Belgische bevolking interseks zijn. Dat is evenveel als mensen geboren met ros haar. Over intersekse kan je alles hier lezen of op het informatieplatform Ideminfo.be.

In ons land worden echter slechts twee vormen van het zogenaamde geslacht ook juridisch erkend, en sociaal getolereerd. Dit noemt men ‘een duale of genderbinaire opvatting’ en staat haaks op het idee van genderdiversiteit en wat de wetenschap bewees. Momenteel is de registratie van andere geslachtsvariaties of ‘x’ (nog) niet mogelijk in België. In andere landen zoals Duitsland, Nieuw-Zeeland, India, Pakistan, Bangladesh en Nepal kan het wel.

Afbeelding: is je geslacht wel wat je in je broek ziet?