genderexpressie

Genderexpressie verwijst naar de manier waarop je je genderbeleving naar buiten toont: welke rollen neem je op in het dagelijkse leven? Welke kleding draag je? Hoe gedraag je je tegenover anderen? Genderexpressie is wat de buitenwereld van jou te zien krijgt, in tegenstelling tot genderidentiteit die onzichtbaar is en zich innerlijk afspeelt.

Uiterlijke kenmerken

Genderexpressie omvat dus alles wat we communiceren naar anderen aan de hand van uiterlijke kenmerken: kleding, haarstijl, lichaamstaal, spraak en intonatie, gedragingen,… De meeste mensen hebben een vleugje van mannelijke én vrouwelijke kenmerken in hun genderexpressie vervat, en deze expressie kan ook verschillend zijn naargelang de sociale context. Gender is dus geconstrueerd en veranderlijk gedurende tijd en context. Als je genderexpressie niet helemaal goed voelt voor jou, kan je er creatief mee aan de slag.

Tips om je genderexpressie te vervrouwelijken, vermannelijken of net te mixen, lees je op onze hulpstukken pagina.

Gendernormen

Op het vlak van genderexpressie leren we als kind al vlug wat mag of niet mag, wat passend is voor een jongetje en wat thuishoort bij een meisje. Elke maatschappij heeft bepaalde regels over hoe jongens en meisjes moeten zijn of zich moeten gedragen. Deze zogenaamde gendernormen gelden voor iedereen. We verwachten dat jongetjes zich jongensachtig en meisjes zich meisjesachtig voelen én gedragen.

Jongetjes die té meisjesachtig, of meisjes die té jongensachtig zijn, krijgen vaak te maken met opmerkingen van vrienden, leerkrachten of ouders. Deze jongeren wijken af van onze traditionele gendernormen of genderstereotypen. En gedrag dat afwijkt, wordt jammer genoeg nog steeds vaak bestraft. Dit noemt men wel eens genderisme: discriminatie op basis van gendernormen.