genderontwikkeling

Aan het ontstaan van genderidentiteit gaat heel wat vooraf, het is een langdurig en complex (leer)proces dat beïnvloed wordt door zowel biologische, psychologische, opvoedkundige en sociale factoren. De uitkomst van dit (levenslange) leerproces is een enorme diversiteit in mogelijke genderbelevingen.

Bij heel wat kinderen is er een fase van zoeken en spelen op het vlak van genderrollen. Gendervariant gedrag is leuk, spannend, leerrijk,… het tast grenzen af van de eigen identiteit, van wat er bij je past en wat niet. Jammer genoeg tolereert de omgeving niet altijd dat een jongen ‘meisjesdingen’ of een meisje ‘jongensdingen’ leuk vindt. Gelukkig evolueert de maatschappij met kleine schreden meer en meer richting gendervrijheid.

Als kinderen of jongeren voortdurend en langdurig het gevoel hebben dat hun genderbeleving niet klopt met hun lichaam, en ze hierdoor ongelukkig worden, wordt het voor ouders moeilijk om het gendervariant gedrag nog ‘leuk’ of ‘spannend’ te vinden. Gelukkig sta je als ouder niet alleen, én kan professionele hulp inschakelen.