geschiedenis

Doorheen de geschiedenis en in alle culturen zijn er volop voorbeelden terug te vinden van genderdiverse en transgender personen/gemeenschappen. Denk maar aan Joan of Arc, Cartalina de Erauso, Angélique Brulon, Lili Elbe, Chevalier D’Eon, ….of aan de de Fa’fafine op Samoa, de two-spirits in Noord-Amerika of de Hijra’s in India.

Hoe wij over deze diversiteit spreken en in welke mate de verschillende maatschappijen deze diversiteit aanvaarden, is erg geëvolueerd. De zeventiende en achttiende eeuw wordt door vele historici gemarkeerd als het tijdperk waarin het begin van grote veranderingen in opvattingen over gender en seksualiteit, en het begin van de notie van legale gelijkheid, kan gesitueerd worden.

Over deze geschiedenis van transnationale genderdiversiteit zijn al vele boeken geschreven. Hier vind je een erg beknopte weergave terug over de evolutie in het denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid, de evolutie van het denken over transgender in de medische wetenschap, en het specifiek verhaal van pathologisering/diagnosticering in de zorg. De geschiedenis in ons eigen land is jammer genoeg niet goed gedocumenteerd. Maar misschien kan jij wel jouw steentje bijdragen?

In Nederland werd alvast een mooie documentaire ontwikkeld over de geschiedenis van transgender in Nederland, getiteld “Transgender pioniers“. Recent ontwikkelde Rhys Ernst (de producent van de film ‘The Danish Girl’) een documentaire waarin hij vijf opmerkelijke, maar nog weinig bekende verhalen toont van transgender personen die geschiedenis schreven. Een pionier in de Vlaamse transgender geschiedenis is Corinne Van Tongerloo (82 jaar). Beluister het fragment van haar moedig verhaal op radio 1 via deze link of lees wat meer informatie over haar boek ‘Casablanca voorbij‘.