transgender erfgoed

De geschiedenis van trans personen is internationaal, maar zeker ook in ons land, niet bijster goed gedocumenteerd. In de rubriek over m/v denken en denken over transgender werd reeds duidelijk dat wat wij nu ‘transgender’ noemen, eerder en elders heel wat andere benoemingen kreeg. Het transgenderthema is as such nog niet zolang zichtbaar aanwezig in geschreven vorm.

Maar ondanks deze recente geschiedenis, is het erfgoed van ons transgender verleden nauwelijks bewaard. Wie kent bijvoorbeeld de in 1944 in Ukkel geboren Daniel van Oosterwyck die als eerste naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is getrokken? Of oud-wereldkampioene wielrennen Elvire/Willy de Bruyn? Of wie weet iets te vertellen over het ontstaan van de eerste trans mannen groep zoals ‘Moustache’? … De laatste jaren wordt duidelijk dat het bewaren van het erfgoed van transgender levens belangrijk is. Er verschenen enkele mooie documentaires en internationale projecten waarbij de verhalen van oudere transgender personen worden opgetekend. Je kan ze hiernaast bekijken.

Bewaar je geschiedenis!

Om de sporen uit het verleden te bewaren, kan je beroep doen op het Fonds Suzan Daniel, een archief en documentatiecentrum dat alle mogelijke materialen uit het holebi én transgender verleden en heden verzamelt, ordent en inventariseert. Heb je dus nog archiefmateriaal van je oude trans vereniging, dagboeken, flyers van evenementen, foto’s, enzovoort, laat het hen weten!

Om dit cultureel en historisch erfgoed onder optimale omstandigheden te kunnen bewaren, werkt het Fonds samen met bestaande, erkende en professionele archief – en documentatiecentra. Het ontsloten erfgoed wordt zo – mits duidelijke afspraken inzake de privacybescherming – toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden.