genderdiversiteit

Diversiteit is als buzzword niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat. De term lijkt te verwijzen naar het bestaan van verschillen. Binnen onze samenleving worden deze verschillen gereduceerd tot strikte categorieën zoals man/vrouw, hetero/holebi, allochtoon/autochtoon,… Traditioneel wordt er bij het woord ‘diversiteit’ aan etnisch-culturele diversiteit gedacht, maar er bestaan natuurlijk ook andere dimensies, zoals gender en seksuele voorkeur. Vrij recent komt de houdbaarheid van vooropgestelde tweedelingen binnen deze domeinen steeds sterker onder druk te staan.

Hoewel de genderdiversiteit op zich oneindig is, maken vele mensen gemakshalve toch een indeling in enkele groepen die een aantal kenmerken delen, en zich daarmee onderscheiden van anderen. De conceptualisering van de ‘transgender paraplu’ drukt de diversiteit aan genderbelevingen uit. Transgender is namelijk een koepelterm voor trans vrouwen / mannen, cross dressers, personen die zich identificeren als gender non-binair of queer en iedereen die zich in de term kan vinden.

In de submenu’s kan je meer info vinden over deze deelgroepen. Let wel: deze indeling is arbitrair. Mensen zijn niet in één hokje te vangen, en één omsluitende definitie geven die voor iedereen past, is onmogelijk én ongewenst. Iedereen kan voor zichzelf uitmaken hoe hij/zij/die/… genoemd wilt worden.

(c) Tom Peeters