vertellen

Anderen iets persoonlijks over zichzelf vertellen wordt “disclosure” of ook wel zelfonthulling genoemd. Zo kunnen transgender personen ervoor kiezen om anderen te informeren over de beleefde gendervariante gevoelens of genderidentiteit.

Je kan verschillende redenen hebben om anderen al dan niet te willen vertellen over je genderidentiteit. Dit kan aan het begin van een persoonlijke zoektocht, maar evengoed tijdens of na een eventuele transitie. Het kan handig zijn om voordien een plan van aanpak voor te bereiden. Er zijn immers verschillende manieren om over je genderidentiteit te vertellen, en er zijn verschillende contexten en mensen om te informeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders, kinderen, een (ex-) partner, de school en het werk.

Een dergelijke zelfonthulling of coming-out kan voor sommige transgender personen een spannende en ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is namelijk onvoorspelbaar wat de reacties of gevolgen zullen zijn. Soms reageren anderen verrassend positief, soms ongepast nieuwsgierig waardoor de privacy in het gedrang komt. Deze pagina’s zetten je alvast op weg!

Anderen informeren is telkens een persoonlijke ervaring, waarbij de verhalen van anderen een inspiratie kunnen zijn. Op deze pagina’s staan voorbeelden van andere transgender personen, ter inspiratie voor jou. 

Jij en jouw context

Als transgender persoon heb je steeds de keuze binnen en tussen een aantal cirkels (zie afbeelding), om naargelang de context andere nadrukken te leggen. Meestal begint men bij zichzelf, door de gendervariante gevoelens te ontdekken en te proberen benoemen en te aanvaarden (als dat moeilijk ligt), om vervolgens erover te vertellen aan mensen uit de omgeving. Zelfs onbekenden kunnen worden geïnformeerd door als rolmodel naar buiten te treden.

Afbeelding: cirkels: ik, familie en vrienden, school en werk, onbekenden

Meer steun of info nodig?

Het Transgender Infopunt en Lumi (de opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender) bieden een luisterend oor. Het kan ook helpend zijn je te laten bijstaan door een hulpverlener. Hiervoor kan je terecht bij een psycholoog van op de zorgkaart, een Jongeren Advies Centrum (JAC) of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). De jongerenlijn Awel, Teleonthaal (106) en de Zelfmoordlijn (1813) voorzien algemene steun. Meer ontdekken over dit onderwerp kan eveneens via alle interessante filmpjes, links en bronnen op deze pagina’s.

Bronnen