(ex)partner

Op deze pagina staan info en tips om (ex)partners te informeren.

Hoewel uitkomen voor je genderbeleving een persoonlijke afweging is, wordt aangeraden om gendervariante gevoelens of genderidentiteit niet te onderdrukken binnen een relatie. Verzwijgen hoe je je echt voelt kost veel energie, en kan een last betekenen voor jou, de (ex)partner en de relatie. Het is belangrijk om goed, open en eerlijk te communiceren. Praten vanuit gevoelens, twijfels, angsten en kwetsbaarheden schept duidelijkheid en vertrouwen. Daarnaast is het nuttig uitleg te geven bij de eigen genderidentiteit, “Wat betekent transgender zijn voor mij?”.

Naarmate de (ex)partner over meer informatie en kadering beschikt, kan dit het begrip vergroten. Je kan uitleggen hoelang de gendervariante gevoelens reeds aanwezig zijn en wat (eventueel) maakt dat je deze gevoelens een tijdje alleen gedragen hebt. Bijvoorbeeld kan je zeggen: “Ik wou graag eerst wat meer zeker zijn” of “Ik wilde je niet kwetsen”.  Bovendien kan je ook best benoemen welk effect de zelfonthulling op de relatie kan hebben. Bijvoorbeeld “Ik zie je nog even graag en hoop dat we samen blijven” of “Dit kan schrikken voor je zijn, maar het voelt goed om eerlijk te zijn”. Hierbij kan je het verschil tussen seksuele voorkeur en genderidentiteit ook uitleggen. Al kan een sociale en/of medische transitie wel invloed hebben op de seksualiteitsbeleving en op tot wie men zich aangetrokken voelt, voor de meeste transgender personen verandert een transitie niets aan hun liefdesrelatie.

Het is belangrijk om in de relatie het thema te blijven bespreken, en de (ex)partner zo veel mogelijk te betrekken in de transitie. Voor de (ex)partner en de relatie kan het helpend zijn dat je vraagt naar wat je kan doen om de ander te ondersteunen. Anderzijds hoeft het transgenderthema niet continu of als enige onderwerp centraal te staan, en kan je aandacht hebben voor andere belangrijke thema’s in jullie relatie.

De (ex)partner zou in vraag kunnen stellen of het gemeenschappelijke verleden wel oprecht was. De (ex)partner zou zich kunnen afvragen of die in een leugen heeft geleefd, en kan zich door die twijfel bedrogen voelen. Deze reactie is een eerste reflex, een bezorgdheid, waar best open en eerlijk op wordt geantwoord. Het is belangrijk respectvol te zijn en erkenning te geven aan de gevoelens van de (ex)partner.

Wanneer de (ex)partner nood heeft aan een hulpbron kan worden verwezen naar de pagina’s voor partners van transgender personen en er bestaan ook praatavonden en een partner buddy project voor partners.

Tips

 • Lees ook de algemene tips om over genderidentiteit te vertellen
 • Durf direct, open en eerlijk te communiceren
 • Kies een kalme, veilige en privé ruimte (zonder dat anderen aanwezig zijn)
 • Bouw het verhaal gradueel op
 • Weet dat iets intiems delen een emotionele band kan versterken
 • Bedenk bij nieuwe ontmoetingen wat een goed moment is om eerlijk te zijn
 • Vermijd dat de partner het zelf onverwacht ontdekt of te weten komt
 • Praat vanuit kwetsbaarheid, liefde en angsten
 • Vermijd zelfonthulling tijdens een discussie, want dat levert zelden goede reacties op
 • Gun de (ex)partner als persoon, en binnen de relatie, tijd
 • Ga nooit over je grenzen en/of die van de ander

Bronnen