privacy

De wet op de privacy is zeer duidelijk over het kenbaar maken van de gendervariante gevoelens of genderidentiteit. De vrijheid ligt levenslang bij de transgender persoon zelf om hierover al dan niet te vertellen. Anderen moeten hier discreet mee omgaan en dit voor zichzelf houden. De persoon kiest wie wordt geïnformeerd, hoe de zelfonthulling gebeurt en welke details worden gedeeld. Het is een volledig eigen beslissing waar niemand toe verplicht of onder druk gezet mag worden. Niemand mag tegen de eigen wil transgender genoemd worden. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de persoon mag iemand anders de gendervariante gevoelens of genderidentiteit onthullen. Bijvoorbeeld een ouder die op vraag van een jongere de grootouders inlicht, of een ploegbaas die op vraag van een werknemer het team inlicht. Belangrijk blijft dat de persoon de regie houdt en telkens opnieuw toestemming geeft.

Onaanvaardbaar gedrag

Indien de transgender persoon het gevoel heeft dat diens privacy wordt geschonden, wordt aangeraden klacht in te dienen. Onrechtmatigheden zoals transfoob geweld en discriminatie omwille van genderverandering, genderidentiteit en/of genderexpressie zijn eveneens onaanvaardbaar.

Ongepaste nieuwsgierigheid

Doorheen de transitie kunnen kenmerken van beide genders zichtbaar zijn. Men is herkenbaar als transgender persoon en nog niet volledig passabel. Dit kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld de genderexpressie nog niet overeen komt met de stem of de gegevens op de identiteitskaart. Dan is het bijna onvermijdelijk dat anderen de genderidentiteit ontdekken of dat de persoon het gevoel heeft extra uitleg te moeten geven. Ook nadien kunnen de gendervariante gevoelens of genderidentiteit voor spanning zorgen. De transitie kan aanvoelen als een afgesloten hoofdstuk en een irrelevant gegeven. Het gaat op dit moment over gewoon zichzelf zijn, terwijl het kan lijken alsof men iets verborgen houdt.

Op bepaalde momenten kan de persoon dus aangesproken worden over de transitie of genderexpressie. Vragen zoals: “Hoelang ben je nu al in transitie?”, “Wat was je vroegere voornaam?” of “Welke operaties ga je nog doen?” kunnen daarbij spontaan bedoeld zijn, maar erg indringend overkomen. Telkens opnieuw heeft de transgender persoon het recht om de eigen privacy te bewaken. De persoon in kwestie hoeft zich nooit verantwoordelijk te voelen om op deze indiscrete vragen in te gaan. De persoon zou deze vragen assertief kunnen terugkoppelen, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik vind dit een ongepaste vraag en wil hier liever niet op antwoorden” of “Hoe ik me voel is wat telt, niet hoe ik er aan de buitenkant uit zie”.

Tips

  • Bewaak de eigen privacy voorkeuren en -grenzen
  • Blok insinuaties kordaat af
  • Verwijs naar de privacywetgeving, die zowel rechten als plichten inhoudt
  • Dien klacht in wanneer de integriteit wordt geschonden
  • Bedank/bevestig privacy beschermend gedrag