waarom wel/niet

Er kunnen meerdere redenen zijn om anderen al dan niet te informeren over de eigen gendervariante gevoelens of genderidentiteit. Zwijgen is naast spreken daarbij een evenwaardige keuze. Transgender personen kunnen immers hun genderbeleving voor zichzelf houden of hier voor uit komen.

Mogelijke redenen om anderen niet te informeren

 • Ik ben er (nog) niet klaar voor: ik voel me onzeker en wil mezelf beschermen
 • Ik vind het niet nodig en heb er geen zin in
 • Ik ben bang voor vooroordelen, negatieve reacties, geroddel, stigma,…
 • Ik wil (ervaren) moeilijkheden, vernederingen en discriminaties voorkomen/oplossen
 • Ik ben loyaal: ik wil niemand kwetsen of choqueren
 • De omgeving/cultuur/religie zal het niet toelaten
 • Een afgeronde transitie: ik identificeer me niet langer als transgender

Mogelijke redenen om anderen te informeren

 • Ik wil mezelf zijn
 • Ik wil me niet langer angstig, depressief of beknot voelen
 • Ik ben eerlijk en open, met mezelf en anderen
 • Ik kan niet leven met een geheim
 • Ik wil begrepen, erkend en aanvaard worden
 • Ik geloof in mezelf, heb zelfvertrouwen
 • Ik wil kunnen vertellen over (fasen in) mijn eigen leven
 • Ik zoek steun voor tijdens/na de transitie
 • Ik zou graag lotgenoten/gelijkgezinden kunnen ontmoeten
 • Ik ga eindelijk toekomstdromen kunnen najagen
 • Ik wil heteronormativiteit en stereotypen doorbreken door een rolmodel te zijn
 • Ik vermijd verspreking en anticipeer op situaties, waar eerlijk zijn de enige optie is

Wanneer je geen keuze hebt

Wanneer je een wijziging van voornaam of geslachtsregistratie doormaakte, en/of medische behandelingen onderging, zijn er contexten waarin je verleden zichtbaar kan zijn, bijvoorbeeld in je medisch dossier, of bij het huwen.

In de context van verzekeringen is het aangewezen steeds eerlijk te zijn over eventuele geplande operaties of verkregen diagnose van genderdysforie of genderincongruentie wanneer je een verzekering afsluit en dus een medische infofiche invult. Indien achteraf zou blijken dat je een behandeling of diagnose verborgen hield, mag de verzekeraar namelijk bepaalde terugbetalingen alsnog weigeren.

Tips

 • Hoe nauwer de band, hoe sneller en hoe meer eerlijkheid wenselijk is
 • Begrijp dat zichzelf wegcijferen veel energie vraagt
 • Heb realistische verwachtingen over wat anderen denken, voelen en doen
 • Ontwijk de eventuele druk van anderen
 • Maak zelf een persoonlijke keuze
 • Vertrouw erop dat zelfonthulling went, het wordt makkelijker doorheen de tijd