werk

Op deze pagina staan tips en info om je werk te informeren.

Sociale contexten, zoals de werkvloer, zijn vaak vrij heteronormatief. De verwachtingen over mannen en vrouwen maken het voor transgender personen soms niet makkelijk om werk te vinden, om zichzelf te zijn, en om te gaan met misplaatste grapjes. Het is echter wel belangrijk om jezelf te kunnen zijn, ook op het werk. Dit heeft namelijk ook invloed op de werktevredenheid, de motivatie om door te groeien en op werkgerelateerde stress. In die zin is het belangrijk erover te waken dat iedere persoon zich goed voelt (en indien niet dit aankaart); je bent tenslotte heel wat uren in het bijzijn van collega’s.

Het is belangrijk te weten dat er geen enkele wettelijke verplichting is om je gendervariante gevoelens of genderidentiteit kenbaar te maken in een CV of bij een sollicitatie. Indien je voornaam nog niet gewijzigd is, kan je er voor kiezen om zowel de nieuwe (nog niet officiële) naam als tussen haakjes de oude naam te vermelden. Er wordt aangeraden om bij een mondeling gesprek eerlijk te zijn. Een contract moet immers wel met de officiële identiteitsgegevens worden opgesteld en getekend.

Na officiële wijziging van geslachtsregistratie kan je echter een nieuw studiebewijs aanvragen, wat voorkomt dat de genderidentiteit buiten je wil om bekend geraakt. Je kan je gendervariante gevoelens of genderidentiteit alsnog zelf aanbrengen om bepaalde sprongen in de carrière uit te leggen, of omdat je juridische status (nog) niet overeenkomt met de sociale presentatie. Een zelfgekozen bekendmaking is geen geldige reden om een kandidaat niet aan te werven, en dient met alle discretie te worden behandeld.

Een steunfiguur, de baas en/of directie vooraf inlichten, kan helpen bij het informeren van collega’s. Steun van de baas is erg belangrijk, omdat deze het rechtstreeks voor jou en een gendervriendelijke werkcultuur kan opnemen. Wanneer de directie van de werkplek de juridische verplichtingen en een positief transgenderbeleid onderstreept, kan dit extra ondersteunend zijn. In die zin kan overleg met de directie een stok achter de deur zijn. In de brochure Transgenders op het werk (PDF) zijn verschillende getuigenissen terug te vinden. Ook hoe een werkgever kan omgaan met een zelfonthulling wordt hierin benoemd.

Tips

  • Vermijd een onaangekondigde rolwissel
  • Vermeld afwezigheden die in het kader van de transitie verwacht worden
  • Laat collega’s weten dat discretie wenselijk en verplicht is