Leven

Leven als transgender persoon is uitdagend, maar niet altijd eenvoudig.
Het transgender aspect schemert door op vele andere gebieden in je leven, en komt soms bovendrijven op momenten dat je het niet verwacht of wenst.

Hier kan je meer informatie vinden over levensdomeinen als gezondheid, seksualiteit, familie en relaties, sport en de werk– of schoolcontext, maar ook over mensenrechten en antidiscriminatie in Vlaanderen, België en Europa.