Leven

Leven als transgender persoon is uitdagend, maar niet altijd eenvoudig.
Het transgender aspect schemert door op vele andere gebieden in je leven, en komt soms bovendrijven op momenten dat je het niet verwacht of wenst.

Hier kan je meer informatie vinden over levensdomeinen als kinderwensgezondheid, seksualiteit, familie en relaties, sport, reiscontext, de werk– of schoolcontext, maar ook over hoe het is om te leven als oudere trans persoon en de mensenrechten en antidiscriminatie in Vlaanderen, België en Europa.