kind van

Indien transgender personen reeds kinderen hebben voor hun transitie, dan is het vaak zoeken naar de juiste manier om de kinderen in te lichten – rekening houdend met hun leeftijd. Wanneer ouders kinderen inlichten wat er met de ouder aan de hand is, hoe hij/zij/die zich nu eigenlijk voelt – een meneer of een mevrouw of nog anders – kan dat voor heel wat vragen zorgen bij kinderen. Het is erg belangrijk dat deze ook beluisterd worden. Want in tegenstelling  tot bijvoorbeeld een echtscheiding of een psychiatrische kwetsbaarheid bij één van de ouders, is de kans klein dat het kind in aanraking komt met andere kinderen in eenzelfde situatie.

Lees onze pagina met richtlijnen en tips om een kind, naargelang de leeftijd, op de juiste manier te informeren.

Kinderen zijn echter wel flexibel, en verbazen volwassenen vaak in hun ‘gewone’ reactie op dit nieuwe gegeven. Dit geldt zeker voor nog erg jonge kinderen. Het belangrijkste aspect in dit alles is dat kinderen zich niet verplicht zien om kant te kiezen voor één van de ouders, dat ze nog steeds even graag gezien worden door beide ouders, zelfs al verandert één van hen wat van verpakking, en dat ze nog steeds bij die ouder terecht kunnen. Kortom: dat een ouder een ouder blijft.

Wanneer beide ouders (nog) niet op één en dezelfde lijn staan rond het transgender zijn van één van de ouders, kan het kind verwikkeld geraken in loyaliteitsconflicten. Deze soort conflicten hebben mogelijks een nefaste invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Het is van groot belang dat het kind contact met de ouders kan behouden indien er een scheiding zou komen.

Er is vaak nood aan juiste informatie over de mogelijke effecten van de transgender status van één van beide ouders op de eventuele kinderen. De weinige onderzoeken die tot nu toe plaatsvonden over dit thema*, tonen alvast geen problemen aan. Dit betekent natuurlijk niet dat de transitie van één van beide ouders een neutrale gebeurtenis is in het leven van kinderen, maar wel dat het op zich geen nefaste gevolgen hoeft te hebben. (*zie referenties onderaan). Klinisch onderzoek concludeert dat kinderen met een transgender ouder geen atypische gendergedragingen, genderidentiteit, noch seksuele oriëntatie ontwikkelen (Green, 1978; 1998). De bestaande studies ontkrachten enkele assumpties die bestaan in verband met het opgroeien van een kind van een transgender ouder en concluderen dat er geen problemen zijn met het welzijn van het kind. De meest voorkomende assumpties zijn bijvoorbeeld:

 • dat het kind gepest en uitgesloten zal worden door leeftijdsgenootjes en van de sociale activiteiten  in verenigingen en in de buurt;
 • dat het kind een mannelijke of vrouwelijk rolmodel zal missen;
 • dat het kind verward zal worden over de eigen genderidentiteit en/of over de eigen seksuele oriëntatie.

Sales (1995) rapporteert over hoe succesvol interventies kunnen zijn indien deze problemen ontstaan. Hoe dan ook, in echtscheidingszaken, dreigt de transgender ouder het hoederecht te verliezen doordat er een gebrek aan kennis en onderzoek is over het effect op het welzijn van het hebben van een transgender ouder (Kitamura, 2005; Carter, 2006; Lynch & Murray, 2000; Pyne, Bauer, & Bradley, 2015; Stotzer et al., 2014). Deze discriminatie komt vermoedelijk voort uit een heteronormatief ideaal van hoe een gezin er hoort uit te zien, en de daaruit voortkomende veronderstelling dat kinderen met een transgender ouder hier negatief door worden beïnvloed (Chang, 2002; Patterson & Hastings, 2007; Short, Riggs, Perlesz, Brown, & Kane, 2007).

Bronnen:

 • Carter, K. J. (2006). The Best Interest Test and Child Custody: Why Transgender Should Not Be a Factor in Custody Determinations (note). Health Matrix 16(1), 209-236.
 • Ettner, R. & White, T. (2000). Children of a parent undergoing a gender transition: disclosure, risk and protective factors’. Paper presented at the XV8 HBIGDA -symposium, 1999, London. The International Journal of Transgenderism 4(3).
 • Freedman D., Tasker F. & Domenico di Ceglie D. (2002). Children and Adolescents with Transsexual Parents Referred to a Specialist Gender Identity Development Service: A Brief Report of Key Developmental Features. Clinical Child Psychology & Psychiatry, (7), 423-432.
 • Green, R. (1998). Transsexuals’ Children. The International Journal of Transgenderism 2(4), 4. http://www.symposion.com/ijt/ijtc0601.htm
 • Green, R. (1978). Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents. American Journal of Psychiatry 135(6), 692-697.
 • Kitamura, M. E. (2005). Once a Woman, Always a Man? What Happens to the Children of Transsexual Marriages and Divorces? The Effects of a Transsexual Marriage on Child Custody and Support Proceedings. Whittier Journal of Child & Family Advocacy 5(1), 227-240.
 • Sales, J. (1995). Children of a transsexual father: a successful intervention. European Child and Adolescent Psychiatry 4, 136-139.
 • White, T. & Ettner, R. (2004). Disclosure, Risks and Protective Factors for Children Whose Parents Are Undergoing a Gender Transition. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy 8(1/2), 129-145.
 • White T. & Ettner R. (2007). Adaptation and adjustment in children of transsexual parents. European Child & Adolescent Psychiatry 16(4), 215–221.