kinderwens

Transgender personen die een medische behandeling ondergaan zoals langdurige hormonale behandeling en/of chirurgische ingrepen verliezen hierdoor vaak hun vruchtbaarheid. Transgender personen met een kinderwens worden daarom voor een ingreep die de vruchtbaarheid vermindert of wegneemt doorverwezen naar een fertiliteitsarts om de mogelijkheden te bespreken. Transgender personen die hun juridisch geslacht wijzigden voor 2018 werden toen nog verplicht zich te steriliseren, sinds 2018 is dit gelukkig geen voorwaarde meer voor het wijzigen van geslachtsregistratie.

Uit Vlaams onderzoek onder transgender personen die in behandeling zijn (of geweest zijn) aan het UZ Gent, blijkt dat 46% voor de transitie een kinderwens had en 32% na de transitie, waarbij geen geslachtsverschillen werden vastgesteld (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011). Vooral jongeren vertonen een grote wens tot het hebben van kinderen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 20% het hier best wel moeilijk mee had – wat er op wijst dat dit thema in de counseling aan bod dient te komen. Vooral jonge mensen, zij die nog aan hun volwassen leven moeten beginnen, hebben het erg moeilijk met de mogelijkheid dat zij later geen kinderen meer kunnen krijgen (Motmans et al., 2011; Wierckx et al., 2012).

Ondanks de onvruchtbaarheid die hormonale behandeling en chirurgische ingrepen met zich meebrengen, zijn er toch verschillende opties voor transgender personen met een kinderwens. Zo kunnen transgender mannen ervoor kiezen om eicellen te laten invriezen, meer informatie vind je in deze brochure. Transgender vrouwen kunnen ervoor kiezen om voorafgaand aan het verwijderen van de teelballen spermacellen in te vriezen, meer informatie vind je in deze brochure. Het invriezen van eicellen of zaadcellen biedt niet voor alle koppels een (volledige) oplossing. Transgender mannen die samen zijn met een vrouwelijke partner zullen nog steeds een spermadonor nodig hebben. Het doneren van eicellen of zaadcellen kan in België zowel door een anonieme donor als door een gekende donor (vb. broer of zus) gebeuren. Gekende donatie moet wel vooraf goedgekeurd worden door het ethisch comité van het ziekenhuis in kwestie. Naast het gebruik van ingevroren gameten en/of donorgameten, kan ook gekozen worden voor adoptie.

Adoptie en draagmoederschap

Voor draagmoederschap ontbreekt tot nog toe elk juridisch kader, wat aanleiding geeft tot onzekerheid en mogelijk misbruik. Voor adoptie is dit anders: sinds adoptie is opengesteld voor koppels van gelijk geslacht, is het geslacht van de adoptieouders op zich irrelevant geworden. Een wijziging van de geslachtsregistratie zou dan ook geen reden op zich mogen zijn voor een weigering. Bij adoptie wordt er echter wel steeds uitgegaan van het belang van het kind: ouders worden geselecteerd in functie van het kind, niet omgekeerd.

Bij binnenlandse adoptie zijn het de bestaande erkende diensten die de kandidaat adoptieouders selecteren. De procedure bestaat uit een verplichte voorbereiding en een evaluatie. De transgender achtergrond van een kandidaat adoptieouder is natuurlijk iets dat besproken zal worden in de screening. Aangezien men je levensverhaal overloopt, zal de transitie hier niet in (mogen) ontbreken. Er zal zeker nagegaan worden hoe jij (en je partner) deze fase hebben beleefd, hoe je dit gegeven denkt aan te kaarten ten aanzien van je kind later, enzovoort. Kortom: niet het transgender zijn op zich is een belet, maar de beleving, verwerking en plaatsing hiervan in je leven zal zeker een aandachtspunt zijn, net zoals dit het geval is met andere belangrijke ‘transities’ in je leven. Het kan zijn dat de adoptiediensten zelf weinig afweten over het thema ‘transgender’, en zich vragen stellen over de mogelijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook hier speelt weer het gebrek aan informatie en onderzoek naar het welzijn van kinderen van transgender ouders een rol. Adoptiediensten kunnen steeds contact opnemen met ons voor meer achtergrondinformatie.

Interlandelijke adoptie lijkt uitgesloten voor transgender personen, tenzij je geslachtregistratie niet werd gewijzigd. Aangezien je een letterlijk afschrift van je geboorte akte moet insturen, is je officiële wijziging van geslachtsregistratie immers zichtbaar voor de bureaus in de landen van herkomst. En het zijn zij die de voorwaarden bepalen waaraan kandidaat adoptieouders moeten voldoen. Aangezien het aantal toegankelijke adoptiekanalen erg beperkt is, hebben de erkende bureaus in de landen van herkomst keuze te over in het aanbod van kandidaat adoptieouders. De voorwaarden zijn erg streng wat betreft leeftijd, huwelijk, religie, aantal kinderen, enzovoort, en zijn overeenkomstig de culturele gebruiken van het land van herkomst. Iedereen die te erg afwijkt van hun normen, zal de kans tot adoptie dus serieus zien verminderen.

Bronnen: