gezondheid

Op het vlak van algemene gezondheidszorg zijn er enkele algemene problemen waar transgenders mee worstelen. Zo blijkt dat transgenders niet alleen moeilijkheden ervaren om de stap te zetten naar transgender specifieke hulpverlening, maar dat zij ook in de algemene gezondheidszorg, dus voor niet -trans specifieke vragen, problemen ervaren omdat ze trans zijn. Gelukkig gebeurt er heel wat onderzoek die de gevolgen van een transitie op het vlak van fysieke en mentale gezondheid in kaart brengen. Deze info is soms cruciaal in conflicten met zorgverzekeraars, maar vooral van groot belang om de bestaande transgender zorgverlening te verfijnen en te verbeteren.