mentaal welzijn

Veel transgender personen hebben voor lange tijd weggestopt hoe ze zich diep vanbinnen voelen. Werken aan de mentale weerbaarheid, zelfzekerheid en het zelfvertrouwen zijn dan vaak ook broodnodige stappen in het proces van zichzelf durven zijn.

Mentale groei doorheen transitie & stigma bewustzijn

Transgender personen lijken doorheen hun transitieproces – ongeacht gender, leeftijd of opleidingsniveau – mentaal sterker te worden, zo bleek uit Vlaams onderzoek. Transgender mannen waren zich wel meer bewust van het stigma in de maatschappij in vergelijking met transgender vrouwen (Motmans et al., 2011).

Depressie & zelfmoord

In een recent Vlaams onderzoek werd de mate van depressieve gevoelens in kaart gebracht bij een groep transgender personen die in behandeling (geweest) waren, met behulp van de CES-D. De grote meerderheid van de trans personen (95%) vertoonde géén depressieve symptomen, waarbij tevens geen verschillen gevonden werden voor gender, leeftijd of opleidingsniveau (Motmans et al., 2011).

Uit het Belgische onderzoek ‘Leven als transgender’ bij 244 transgender personen (hier: in de breedst mogelijke zin bedoeld), bleek dat zelfmoordgedachten en –pogingen zeer vaak voorkomen, ongeacht het feit of trans personen al dan niet in de verkozen genderidentiteit leven:

  • 62% speelde ooit met de gedachte aan zelfmoord;
  • 22% ondernam minstens één zelfmoordpoging

Deze percentages verschilden niet significant voor leeftijd, taal of geslacht (Motmans, 2009). Uit dit onderzoek kwam echter ook naar voren dat zij die (bijna) altijd leven in de verkozen genderidentiteit:

  • minder gesloten zijn
  • meer zelfvertrouwen hebben
  • gelukkiger zijn
  • meer levenslust kregen
  • meer open zijn naar anderen

in vergelijking met de categorie die nooit of slechts af en toe leeft in de verkozen genderidentiteit.

Bronnen